Teglesteintak

Et vanlige problem er at løv og annet løst materiale sitter fast under og på teglsteinen. Vannet får da ikke rent ned til takrennen, noe som fører til at treverk og takpapp under steinene kan bli fuktige. Mose som vokser på taket har samme effekt.

Ødelagte teglsteiner

Sprekker og andre skader er ytterligere en vanlig årsak til fuktproblemer. Sprekker teglet helst så har vannet fri tilgang til takpapp og trelekter.

Teglsteiner kan bli ødelagte om du trår på de. De kan også sprekke når det blir kaldt. Vann som ligger på steinen trenger inn og sprenger når det blir minusgrader.

Tips og råd

 • Gå opp på taket hvert år for å oppdage skader i tide. Vær forsiktig og tenk på din egen sikkerhet
 • Bytt ut ødelagte teglsteiner så fort du oppdager de
 • Ta bort mose, løv og annet løst materiale
 • Løft på teglsteinene og sjekk at ikke takpappen og trelektene er fuktskadet
 • Sjekk taket fra innsiden. Misfarginger og fuktflekker på innertaket kan bety at taket ikke holder fukten ute
 • Rens takrennene fra løv og liknende
 • Kontroller at det er tett rundt skorsteinen
 • Vær forsiktig så du ikke skader taket når du tar bort is og snø

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land