Papptak

Vannansamlinger er takpappens verste fiende. De oppstår ofte på samme sted på taket og om det finnes en ødelagt skjøt vil vannet lekke inn. Om det blir minusgrader og vannansamlingene fryser, kan det føre til sprekker i pappen. Da kan fukt lett spre seg til de underliggende lagene.

Tips og råd

 • Undersøk taket hvert år så du kan oppdage eventuelle skader i tide. Vær forsiktig og tenk på din egen sikkerhet
 • Hold utkikk etter sprekker og bobler i pappen
 • Se nøye på skøtene mellom pappskivene. Det skal ikke være glipper
 • Sjekk om og eventuelt hvor det ligger vanndammer etter kraftig nedbør
 • Stryk på asfalt eller tjære med 3-5 års mellomrom. Rådfør deg med en taktekker dersom du er usikker
 • Undersøk at takpappen sitter fast (limt eller spikret) mot skorsteiner
 • Sjekk taket innenfra. Misfarginger og fuktflekker på innertaket kan komme av takpapp som ikke er tett
 • Rens takrenner for løv og liknende
 • Vær forsiktig så du ikke skader taket om du rydder vekk is eller snø

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land