Takrenne

Takrenner gjør at vann ikke renner ned på fasaden. Det viktigste er at du holder den ren for løv og lignende. Ellers blir den fort tilstoppet og vannet renner over og ned på fasaden.

Hvis det er trær i nærheten av takrennene, er det uhyre viktig å rense takrennene ofte.

Tegn på fuktskader

 • Vanninntrengning i kjeller eller sokkeletasje
 • Fuktige kjellermurer (saltutslag på vegger eller gulv)
 • Misfarging eller sverting på vegger eller i tak, spesielt i våtrom, men også bak møbler og skap plassert mot kalde yttervegger
 • Vannlekkasjer i bygningskonstruksjoner eller husets røranlegg
 • Kondensering (dugg) på vinduer
 • Synlig hussopp
 • Synlig muggsopp
 • Mugglukt
 • Insekter (spesielt sølvkre) kan også være indikasjon på fuktskader

Tips og råd for å unngå fuktskader knyttet til takrennen

 • Kontroller at takrennen er hel. Enten når det regner eller ved å helle litt vann i og sjekke at ingenting drypper ut
 • Vær forsiktig når du er på tak, og tenk på sikkerheten
 • En takrenne som lekker har ofte rust. Lekkasjer er vanligst i skjøtene. Tett takrennen om vannet siver ut
 • Finner du hull i selve takrennen, må den byttes ut
 • Vannet i takrennen må renne mot nedløpsrøret. Gjør den ikke det, juster holderne slik at vinkelen blir riktig

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land