Yttertak

Taket må tåle både nedbør og vind


Sammen med fasaden er det den delen som utsettes hardest for nedbør, vind og temperaturforskjeller.

Sprekker, hull, mose og løv kan forårsake fuktproblemer på taket og loftet.

Skorstein, takrenner og nedløpsrør er også deler som av taket som du ikke må glemme å kontrollere. Flate tak har større risiko enn andre tak for å utsettes for fuktskader.

Tak kan se ut og være konstruert på mange måter, men noe har de fleste tak felles. Det ytterste laget må stå i mot nedbør og vind. Det består oftest av tegl eller bølgeblikk.

Tips og råd

  • Gå opp på taket hvert år for å forårsake skader i tide. Vær forsiktig og tenk på din egen sikkerhet
  • Sjekk taket fra innsiden av loftet. Misfarginger og fuktflekker på innertaken kan komme av takpapp som ikke er tett
  • Ren takrenner fra løv og liknende
  • Kontroller at det er tett rundt skorsteinen og ventiler
  • Membranen i taket kan tørke og bli sprø med tiden. Den kan da sprekke og beskyttelsen fungerer ikke som den skal
  • Vær forsiktig så du ikke skader taket om du tar bort is eller snø

Les mer om ulike tak

Velg land

    ring oss 41 41 41 28