Skadedyrkontroll i Arendal

Miljøvennlig skadedyrfirma

En skadedyrkontroll trenger ikke å være en unødig plagsom affære, vi kan enkelt og miljøvennlig hjelpe deg med skadedyrbekjempelse i Arendal.

Skadedyrfirma har tidligere vært miljøverstinger, men vi har valgt å fokusere på miljøvennlige og effektive løsninger. Vi er glad i jordkloden vår og ønsker å bidra til å heve standarden på skadedyrkontroll og skadedyrbekjempelse. 

Vi er stolte av å ha utviklet alternative metoder som reduserer påvirkningen av det ytre miljøet.
Bli med å redusere vårt felles fotavtrykk.

Vi bruker 100 % giftfrie feller og tar i bruk innovativ teknologi slik at vi kan fjerne skadedyr på en god og effektiv måte, samtidig som vi tar vare på miljøet rundt oss.

Smart-system

Vårt banebrytende online Smart-system vil overvåke bygningen 24 timer i døgnet. Systemet gjør at vi kan reagere på potensielle trusler med en gang vi ser tegn til mistenkelig aktivitet. Dette er et svært godt forebyggende tiltak og kan spare deg for potensielt store kostnader senere.

Om du allerede har skadedyr i hus, leilighet eller bedrift, så vil vi selvfølgelig ta grep med en gang og fjerne skadedyrene sporenstreks.

Anticimex Arendal

Vi er stolte over tjenestene vi leverer innen skadedyrkontroll i Arendal. Vi bruker lokale ansatte som er kjent i lokalmiljøet, og som er klar over de klimatiske utfordringene i akkurat dette området. De har kunnskapen nødvendig for å vite hvilke skadedyr som er vanligst og hvor de sannsynligvis vil trives. En eventuell pris på skadedyrkontroll vil variere ut ifra hvor stort det eventuelle skadedyrproblemet er og hvilken løsning du ønsker.

Metodikk

Når du velger oss som samarbeidspartner på skadedyr er det tre viktige elementer som må på plass for å få en optimal løsning, inspeksjon, sikring og overvåkning. Dette er noe som skiller oss fra andre tradisjonelle firmaer som driver med skadedyrkontroll i Arendal, da de som oftest bare utplassere åtestasjoner med gift og gjennomføre rutinekontroller noen få ganger i året.

Vi starter med en grundig inspeksjon som avdekker tegn på aktivitet og omfanget av et eventuelt skadedyrangrepet, på den måten kan vi sette sammen den beste bekjempelsesplanen som dekker ditt behov. Inspeksjonen danner også grunnlag for sikringstiltak som reduserer sjansen for fremtidige inntrekk og etablering av skadedyr. Vi tilbyr en forebyggende løsning som overvåker vi ditt hus eller din virksomhet 24/7 med detektorer og feller som gjør at vi kan agere effektivt på et mulig skadedyrproblem i fremtiden.

Velg land