Hygienetiltak for skoler og barnehager

I forbindelse med gjenåpning av skoler og barnehager kan Anticimex bistå med en rekke tjenester for å redusere smitterisikoen. Det er behov for gode rutiner og fokus på forebyggende arbeid for å skape et trygt miljø med hensyn til både barna og de ansatte.

Vi kan blant annet bistå med:

  • Renholdsplan
  • Renholdsrutiner
  • Risikovurdering
  • Desinfeksjon av berøringspunkter
  • Hygienekontroller
  • Renholdsprøver
  • Online kurs innen hygiene, renhold og smittevern
  • Desinfisering


Vi hjelper deg med å skape et tryggere miljø

I mange år har Anticimex hjulpet bedrifter med å forhindre spredning av smitte gjennom forebyggende arbeid. Vi kan hjelpe din skole eller barnehage med å drive en virksomhet der både de ansatte, barna og deres foreldre kan føle seg trygge. Resultatet fører til økt kunnskap og forståelse, samt større fokus på renhold og rutiner blant de ansatte. Samtidig vi foreldrene til barna få tillit til at ungene er tatt hånd om og er trygge når de er på skolen eller i barnehagen.

Anticimex tar del i samfunnsansvaret

Anticimex har gjort alt de kan for å opprettholde driften under koronapandemien. Vi har omstilt oss for å sikre arbeidsplassen til våre ansatte, samt ta del i samfunnsansvaret for å redusere smitterisikoen. Pandemien har ført til at vi har lansert en rekke nye tjenester for å bistå våre kunder i kampen mot viruset.

Du kan lese om Anticimex sine Corona-tiltak her…

Noen av tjenestene vi har lansert under pandemien er:


Velg land