Covid-19 overflatetest

Anticimex tilbyr nå Covid-19 overflatetest (SARS-CoV-2)

Anticimex tilbyr nå en ny test i kampen mot COVID-19, som gjør det raskt og enkelt for ditt selskap å teste for Coronavirus (SARS-CoV-2) på faste overflater, som håndtak og rekkverk.

Corona spres primært via dråpe og aerosoler, men kan også smittes indirekte ved berøring av kontaminerte overflater. Forskning har vist at dersom en coronasmittet person har oppholdt seg i et lokale, kan viruset påvises i opptil tre døgn.

Testing av overflater kan være et nyttig verktøy for å kartlegge eventuell forekomst av smitte på berøringspunkter, spesielt på steder der flere er i kontakt med samme overflate. Det gir mulighet for å vurdere rengjøring og dokumentere at utført rengjøring er tilstrekkelig, kontroll av sanering etter sykdomsutbrudd, og proaktiv overvåkning for å forhindre smittespredning. Dette gir trygghet for dine kunder og medarbeidere, og kan hjelpe din virksomhet i å fortsette driften. Test av SARS-CoV-2 er også relevant når leverandører skal dokumentere at det ikke er etterlatt smittekilder i forbindelse med leveranser, reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr.

Hvorfor teste overflater?

  • Smittestoff kan overleve 3 døgn på overflater
  • Proaktiv overvåkning for å forhindre smittespredning
  • Kontroll av sanering etter sykdomsutbrudd
  • Beskyttelse av medarbeidere i forhold til smittespredning
  • Trygghet for deres kunder og medarbeidere
  • Deres virksomhet kan fortsette drift

Hvordan fungerer det?

Anticimex sine næringsmiddelkonsulenter tester de overflatene som er avtalt med deg som kunde, testene sendes så inn til Eurofins laboratorier for å se om det er forekomst av coronavirus på testoverflaten. Dere vil i løpet av kort tid motta en rapport med resultatet.

Velg land