Brannsikring

Pålagt brannsikringsutstyr – minstekrav

 • En bolig skal ha minst en røykvarsler i hver etasje.
 • En bolig skal ha enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange som rekker inn i alle rom. Velg gjerne å ha både slokkeapparat og slange.

Pulverapparat er det som vanligvis blir anbefalt for boliger. Røykvarsler som er koblet til elnettet, er sikrere enn batteridrevne. Mange har i dag alarmutstyr tilknyttet vaktselskap.

Krav om rømningsvei og utforming av rømningsvei

 • Alle boliger må ha minst to uavhengige utganger til det fri. Utgang kan være via utgangsdør, samt via rømningsvindu eller balkong som er mindre enn 5 m over bakken.
 • Rømningsvindu eller balkong som er mer enn 5 m over bakken, må ha fastmontert stige på veggen.
 • Underkanten av rømningsvindu må ikke ligge mindre enn 1,0 m over golvet. Er vinduet høyere plassert, må det være fastmontert benk e.l. under vinduet. Minstemål for rømningsvindu er vist i figur til høyre.
 • Boligrom i kjeller må enten ha direkte utgang til det fri eller ha vindu som tilfredsstiller kravene til rømningsvindu.
 • Lysgrav utenfor kjellervinduet må være utformet slik at den ikke hindrer rømning og den må ikke være mer enn 1,0 m dyp

Møbler og tekstiler

 • Unngå varmeavgivende utstyr i nærheten av brennbart materiale, og unngå overdreven bruk av skjøteledninger. Vær spesielt varsom med å bruke levende lys nær gardiner og annet som lett kan ta fyr. Pass ekstra på ved høytider og fest.
 • Med tett møblering og mye gardiner kan flammer spre seg raskt.
 • Naturlige materialer, som massivt tre, ull og lin, er mindre antennelig enn syntetiske. Syntetisk stopp i møbler og madrasser kan være lett antennelig.


Elektrisk anlegg og elektriske apparater

 • Eldre elektriske anlegg kan være brannfarlige hvis de ikke er kontrollert på lang tid. Huseier har ansvar for kontroll av anlegget. Kontroll må utføres av elektroinstallatør.
 • Monter tidsbrytere på elektriske apparater eller trekk ut kontakten etter bruk. Husk også å slå av TV-en og å trekke ut kontakten ved lengre fravær.
 • Unngå å sette i gang utstyr som vaskemaskiner og tørketromler om kvelden eller før boligen forlates.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører statistikk over brannulykker og skader i Norge. Levende lys / bar ild, og røyking på senga, er de to brannårsakene som oftest fører til dødsfall, og er alene årsak i over 30 % av dødsbrannene.

Velg land