Brannsikkerhet i hjemmet

I følge statistikk fra Norsk Brannvernforening dør over 60 personer i boligbranner hvert år (gjennomsnitt fra 2002 til 2012) og ca. 2/3 av alle branner er i bolighus. Årsaken er som regel uforsiktighet, som å forlate et rom med brennende lys, men tekniske feil er også vanlig.

Brann er alltid lettere å forebygge enn å slukke! Gode forebyggende tiltak er derfor viktig i ditt hjem.

Riktig brannvernutstyr er viktig!

Det finnes mye du selv kan gjøre for å minimere risikoen for brann hjemme, og å ha riktig brannvernutstyr er en viktig del av dette.

Brannvarslere (røykvarslere)

Ved brann er det røyken som er farligst og som forårsaker flest dødsfall. 2 - 3 åndedrag av den giftige røyken kan være nok til å sette deg ut av spill. Installer derfor brannvarslere og velg en som er CE-godkjent.

 • Alle hjem bør ha minst én brannvarsler per etasje
 • Brannvarslere skal alltid plasseres i taket ved rommets høyeste punkt, og minst 50 cm. fra veggene. Det må plasseres brannvarsler i gangen utenfor soverom, og om du sover med lukket dør anbefales også en inne på soverommet
 • Alarm skal høres i fra alle rom og alarmlyden bør være over 60 db
 • Test brannvarsleren minst én gang per måned og etter at du har vært bortreist over tid
 • Bytt batteri og rengjør røykvarsleren én gang per år. Dette kan du gjerne gjøre 1. desember som er røykvarslerens dag
 • En brannvarslers levetid er ca. 8 - 10 år. Gamle varslere håndteres som spesialavfall

Brannslokkere

 • Alle hjem skal ha husbrannslange eller et 6 kilos pulverapparat, og aller helst begge deler. Bruk aldri brannslange på branner i fett, frityr, olje og andre væsker!
 • Det optimale er å ha slokkeutstyr i hver etasje
 • Slokkeutstyret skal plasseres så sentralt og lett tilgjengelig som mulig
 • Brannslangen kontrolleres hvert år ved å rulle ut slangen og sette på vannet. Vær obs på sprekker i slangen
 • Pulverapparat sjekkes hvert kvartal ved å sjekke at manometerpilen står på det grønne feltet. Hvert 5. år skal apparatet kontrolleres av sertifiserte fagpersoner, og hvert 10. år skal det på service

Brannstige og branntau

Mange har montert brannstige eller branntau hjemme, men vet lite om hvordan det brukes. Gjør deg kjent med utstyret og se over det minst én gang per år.

Brannteppe

Et brannteppe er bra å ha i tillegg til andre slukkemidler. Du kan kvele små branner og det er enkelt i bruk. Vær oppmerksom på at brannen kan blusse opp igjen når du fjerner teppet.

Ildsteder

Ildsteder kan være et godt tillegg til andre oppvarmingskilder som elektrisitet. Nye ildsteder har dokumentasjon som angir vilkårene for oppstilling. Også for eldre ildsteder fins det regler, f.eks. om avstander til brennbart materiale. Det kan være lurt å sjekke om reglene er fulgt og om brannmur, røykløp og skorstein er i orden. Les mer om ildsteder her...

Velg land