Ventilasjon inn

Øverst eller nederst på døra til baderomsdøren bør det finnes en spalte eller glippe. Da kommer luft fra huset inn på det fuktige rommet og hjelper til med å dempe luftfuktigheten der inne.

Spalten bør være nederst på døren da det gir lite fuktig luft ut av våtrommet og inn i naborommet og skaper en effektiv fukttransport opp til avtrekket.

Slik oppdager du ventilasjonsproblemer:

Ventilasjonsproblemer oppdager du lett: Kondensen i rommet er der lenge eller blir til vann på speil, vegger, gulv og andre kalde overflater etter en dusj. Dette må løses med bedre ventilasjon, ikke ved å åpne døren til naborommet.

Det kan komme av dårlig innsug av luft, men helst av at det suges for lite varm luft ut av rommet via viften - eller en kombinasjon av begge.

Ni tegn på fuktskader:

 • Vanninntrengning i kjeller eller sokkeletasje
 • Fuktige kjellermurer
 • Misfarging eller sverting på vegger eller i tak, spesielt i våtrom, men også bak møbler og skap plassert mot kalde yttervegger
 • Vannlekkasjer i bygningskonstruksjoner eller husets røranlegg
 • Kondensering på vinduer
 • Synlig hussopp
 • Synlig muggsopp
 • Mugglukt
 • Insekter kan også være indikasjon på fuktskade

Tips og råd til baderomsdøren

 • Om din baderomsdør ikke har spalte bør du bytte døren eller lage en spalte/luftehull nederst i døren
 • Hold døren stengt når det er fuktig inne på badet

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land