Vaskerom

Rør som lekker og dårlige gjennomføringer i vegger og gulv er de vanligste årsakene. Et sluk som er feilmontert kan også skape problemer.

Blant øvrige årsaker er ødelagte slanger, feilaktige koblinger og lekkende vaskemaskiner. Er gulvet på vaskerommet i dårlig forfatning eller feilkonstruert risikerer du at skadene kan bli omfattende.

Ventilasjon på vaskerommet gjør at fukt tørker raskere. Både luft som suges ut og luft som suges inn hjelper til.


Tips og råd

 • Sjekk overflatesjiktet med jevne mellomrom. Om du har plastbelegg som har sluppet eller begynt å boble, eller sprukne fliser og fuger kan det være tegn på fuktskader
 • Rens gulvsluket ett par ganger i året
 • Bruk avstengingskranen til vaskemaskinen
 • Sjekk at ventilasjonen fungerer tilfredsstillende
 • Sjekk slanger og koblinger på vaskemaskinen. Sprekk i slanger, plastslanger som har tørket inn, rust og irringer er varseltegn
 • Se etter at det er tett ved rørgjennomføringene. Kjenn etter om rørene er fuktige
 • Hull i vegger som ikke lenger er i bruk, skal være tettet
 • Kjøp et dryppbrett til under vaskemaskinen om du ikke allerede har det

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land