Skadedyrkontroll i Sandnes

Miljøvennlig alternativ

Vi tar kun i bruk det nyeste innen teknologi og innovasjon. Dette bidrar til at vi kan gjennomføre skånsomme og miljøvennlige skadedyrkontroller i Sandnes og omegn. Vi setter deg og din families helse og sikkerhet fremst.

Høyteknologisk skadedyrbekjempelse

Det er ikke lenger slik at man kan proppe huset fullt av giftstoffer og håpe på det beste om man har fått skadedyr i hus. Dette er skadelig for både miljøet og helsen, samtidig som det er ineffektivt. Mange av skadedyrene som dukker opp i norske hjem har nemlig utviklet resistens mot de vanligste giftstoffene. Derfor må skadedyrfirma tenke nytt og langsiktig.

Vi tar i bruk en kombinasjon av sensorer og feller for å ta knekken på rotter og mus. Vi kaller dette systemet for Smart, og det er noe av det mest effektive som finnes i bransjen i dag. Vi plasserer ut intelligente enheter rundt om i boligen eller bedriften din, disse vil kommunisere med hverandre og overvåke hva som foregår av skadedyraktivitet på eiendommen.

Et slikt system lar oss samle inn store mengder data som vi videre kan bruke for å utvikle slagkraftige strategier for å få has på skadedyrene. Samtidig kan vi eksportere online rapporter til deg om dette trengs.

Prisen på slik skadedyrkontroll vil som regel variere noe fra sak til sak.

Gode avtaler

Om du driver en liten, mellomstor eller stor bedrift har Anticimex i Sandnes flere gode løsninger og tjenester tilgjengelig for deg som kunde. Vår skadedyravtale er nemlig svært populær blant lokale bedrifter. Denne sikrer deg forebyggende arbeid og inspeksjoner, samt skadedyrbekjempelse om det skulle bli nødvendig.

Vi kan også gjennomføre profesjonell og effektiv insekt - og fuglesikring. Flyvende insekter kan være et alvorlig skår i gleden for bedrifter som produserer eller behandler matvarer. Slike insekter kan havne oppi maten og påvirke ryktet deres blant eksisterende og potensielle kunder. Vi kan plassere ut lysfeller og insektsnett, disse vil skånsomt og effektivt fjerne skadedyrene.

Flere bedrifter sliter også med fugler. Fugler slipper nemlig fra seg etsende avføring og kan smitte sykdommer. Derfor er det avgjørende at du ikke lar disse slå seg ned på næringseiendommen din. Vi kan effektivt fjerne de vingekledde skadedyrene, og innføre tiltak som hindrer dem fra å komme tilbake.

Med andre ord: Vi tilbyr effektive og miljøvennlige tjenester til både bedrifter og enkeltpersoner i Sandnes!

Velg land