Skadedyrkontroll i Kristiansund

Vi står klare med et team av profesjonelle fagfolk som kan hjelpe deg om du har problemer med skadedyr i Kristiansund. Vårt team er lokalkjente og kan bidra med gode og effektive løsninger for skadedyrbekjempelse i hus og bedrifter.

Miljøvennlige tiltak

Anticimex setter pris på miljøet rundt oss, og nettopp derfor har vi valgt å ta i bruk miljøvennlige strategier for å fjerne skadedyr. Miljøvennlige løsninger og tjenester er ikke bare mer skånsomt for miljøet, men det har også vist seg å være langt mer effektivt.

Vi bruker Smart-enheter som overvåker skadedyrene 24 timer i døgnet. Ved hjelp av ulike sensorer kan vi hurtig finne ut av hvordan skadedyrene oppfører seg og i hvilke områder de oppholder seg i. Deretter tar vi i bruk høyteknologiske feller som er svært effektive, og selvfølgelig 100 % giftfrie.

Våre sensorer og feller vil rapportere tilbake til vår hovedsentral, og vi kan dermed holde dere oppdatert med online rapporter. Du kan slappe av, mens vi overvåker aktiviteten i bedriften eller boligen og tømmer feller når det er nødvendig.

Anticimex i Kristiansund

Om du ønsker skadedyrkontroll i Kristiansund vil vårt lokale team med fagfolk først komme og gjennomføre en grundig inspeksjon av problemområdet. Man må først finne ut hvor skadedyraktiviteten er størst og lokalisere eventuelle svake punkter i bygningsstrukturen, før man kan igangsette effektiv skadedyrbekjempelse.

Etter vi har gjennomført inspeksjonen og kartlagt problemene, vil du få tilgang til online rapporter som forklarer de eventuelle neste stegene i prosessen og vi vil komme med et tilbud om utbedring. Eventuell pris på skadedyrkontroll vil variere ut ifra oppdragets omfang.

Vanlige skadedyr i Kristiansund

Rotter
Rotter liker seg i våte og mørke omgivelser, som for eksempel i kloakk og kjellerrom. De kan skape nokså store problemer om de først tar seg inn i hus og hjem. De gnager og graver seg gjennom strukturer og lager små matlagre rundt om i bygningen. De kan også bære på smittsomme sykdommer. Vi kan hjelpe deg med å sikre boligen din mot ugjestmilde inntrengere.

Husbukk
Husbukk er et typisk skadedyr i hus og hjem, og kan forårsake nokså store skader om de får herje fritt. Derfor er det avgjørende at du tar kontakt med et skadedyrfirma så tidlig som mulig. De kan være vanskelig å oppdage siden de holder seg inne i selve treverket uten å lage store hull på utsiden. Dermed kan du risikere at planker er helt hule før du oppdager problemet.

Veggedyr
Dette skadedyret har spredt seg over hele verden de siste årene, og vi ser at bestanden stadig øker. Mye av grunnen til dette er fordi mennesker reiser oftere. Veggedyr flyttes nemlig ofte rundt ved hjelp av bagasje og innbo. Dette skadedyret suger blod om natten mens vi ligger og sover, derfor trives de godt i møblement på soveromet. Om du våkner opp om morgenen med irriterende stikk på kroppen, kan det være på tide å ta kontakt med Anticimex.

Velg land