Husbukk

Husbukken finnes hovedsaklig på Sørlandskysten, langs Telemarksvassdraget, innerst i Sognefjorden og på Nord-Møre. Siden skadene kan bli ganske omfattende bør husbukk bekjempes.

Vanlige problemer

Husbukken angriper treverk fra bartrær, fortrinnsvis gran og furu. Det er larvene som lever av å spise trevirke. Skadene de kan påføre blir som regel betydelige før angrepet oppdages. Det er fordi larvene holder seg inne i trevirket og unngår å gnage hull i utsiden av trevirket. En planke kan være helt uthulet før man merker noen til angrepet. En slik planke vil miste bæreevnen og det er en risiko for at store deler av husets konstruksjon blir ødelagt.

Tips og råd

Ved mistanke om husbukk

  • Mistenker du husbukk bør du straks kontakte ditt forsikringsselskap eller et skadedyrfirma.
  • Pass på å ha en forsikring som dekker husbukk.
  • Man kan bekjempe et husbukkangrep på en bygning ved å fjerne angrepet trevirke og brenne det, gasse bygningen eller sprøyte angrepet trevirke med egnet sprøytemiddel. Kontakt et skadedyrfirma med rett kompetanse
  • Kjennetegn på husbukk angrep:
  • Se etter ovale flygehull i trevirket, ca 5-8 mm store.
  • Se etter løst borrestøv. Det er dessverre lite sannsynlig at man vil finne store mengder borestøv da larvene unngår utsiden av trevirket og heller samler borrestøvet i gangene den gnager.

Velg land