På tide å sjekke krypgrunnen

Den varmere og fuktige tiden av året er mest egnet for å kontrollere om du har fukt i krypkjelleren. Å oppdage eventuelle skader i tide kan føre til at du unngår kostbare reparasjoner.

Utluftventilert krypkjellere er en av de vanligste risikokonstruksjonene i huset. Problemet er at varmluft blir avkjølt når den møter den kjølige bakken og deretter øker den relative fuktigheten. Hvis du har en krypkjeller anbefaler vi at du sjekker den regelmessig.

- Vi anbefaler at du kontrollerer krypkjelleren minst to ganger i året. Forholdene kan fort endre seg, og rør kan sprekke, regn og smeltevann kan strømme inn osv. Vær spesielt oppmerksom på lukt i hjemmet eller krypkjelleren, synlige angrep av mugg eller vann på bakken.

Hvis du har mistanke om fuktproblemer i krypkjelleren bør du foreta en inspeksjon. Det kan være vanskelig å vurdere tilstanden alene fordi fuktighet- og muggangrep ikke alltid er synlige for det blotte øye.

- Våre teknikere har spesialkompetanse innen inspeksjon av krypkjellere, og kan avdekke om du har problemer gjennom en grundig inspeksjon og deretter måle fuktigheten. Hvis du har en krypkjeller med for høye fuktverdier vil vi gi deg tips og råd om passende tiltak.

Om det viser seg at krypkjelleren din har fuktproblemer, bør du helst installere en krypgrunnsavfukter. Det er en permanent installasjon holder fuktigheten på et slikt nivå at muggvekst ikke er mulig og fuktigheten ledes ut av krypkjelleren.

Tips til hvordan du forhindrer fuktighet i krypkjelleren

  • Takrenne - sørg for at den er fri for rusk og at vannet ledes vekk fra bakken.
  • Planter - Har du planter inntil huset bør du i utgangspunktet fjerner dem fordi de binder fuktighet
  • Helling - Bakken skal helle bort fra huset ditt. Om den ikke gjør det vil vann fra nedløpsrør og regnvann renne mot huset og vil ofte forårsake skader på grunnmur, krypgrunn og kjeller.
  • Installer en krypgrunnsavfukter - for å hindre fuktproblemer i krypkjelleren

Velg land