Husk dette når du stenger sommerhytta!

Nå som høsten er kommet begynner det å bli på tide å tenke på å stenge eller klargjøre sommerhytta for vinteren. Men hva bør du huske på? Å kun stenge strømmen og låse døren er ingen god idé. Om du legger litt tid på å forberede hytta før snøen og kulda kommer kan du slippe mange bekymringer gjennom vinteren.

Foto: René Buchhave

Innetemperatur

 • Om du har en vinterisolert hytte bør den holde en grunnvarme på ca. 10 grader hele vinteren så du minsker faren for frostskader. I tillegg vil da fuktigheten i hytta holdes på et akseptabelt nivå.
 • I en uisolert hytte kan du stenge av strømmen. Det er i og for seg alltid bra å holde en grunntemperatur på ca. 10 grader, men det blir uøkonomisk i en uisolert hytte.
 • I en uisolert hytte med varmtvannsbereder bør denne tømmes. Snakk med en fagmann om du er usikker på hvordan dette gjøres.

Ledninger og rør

 • Steng av hovedkranen, åpne alle andre kraner og tapp vannet ut av ledningene ved det laveste punktet. Dette gjøres for å unngå at vannfylte rør fryser. Fryser rørene kan de sprekke og forårsake store skader. La kranene stå åpne – men husk å stenge de igjen før du slår på hovedkranen til våren.
 • Slå av strøm til varmtvannsberederen og tøm den.
 • Slå av strøm til oppvask- og vaskemaskin. Tøm deretter vannpumpe og filter eller sug opp vannet med en svamp eller klut.

Øvrig

 • Åpne ventiler, spjeld, innerdører, skap og skuffer for å minske risiko for fuktskader og mugg.
 • Dra ut alle stikkontakter.
 • Heng opp madrasser, puter og laken som rotter og mus gjerne bruker som bopel.
 • Gå en siste runde i hytta for å være sikker på at du ikke legger igjen noe som kan friste til innbrudd.
 • Sjekk at alle vinduer, dører og kjellerluker er stengte og låste.

Utendørs

 • Sjekk taket både utenfra og innenfra, og reparer eventuelle skader. Ta bort mose fra takstein så unngår du at de sprekker.
 • Rens takrenner og nedløpsrør for løv og annet nedfall så ikke vann samles. Både hyttas fasade og grunnmur kan skades av oversvømmende takrenner. Fryst vann i nedløpsrør kan føre til at rørene fryser i stykker.
 • Plasser en renne fra nedløpsrørets utløp for å lede regnvann vekk fra veggen, da unngår du at vannet havner inntil grunnmur og dermed reduserer du risikoen for fuktskader i hytta.
 • Sett netting over pipe og ventiler for å hindre at fugler og skadedyr kommer inn. Husk at mus trenger kun 6-7 mm åpning for å komme seg inn.
 • Koble fra slangen til utendørs vannkran etter at hovedkranen er stengt av. Åpne deretter kranen så alt vann renner ut.

Les også: Rens takrenner og taknedløp før vinteren kommer

Hytter som benyttes i vinterhalvåret

Du benytter kanskje hytta gjennom hele året og vil derfor ikke stenge vannet helt av. Da er det viktig å huske dette:

 • Hold en grunntemperatur på ca. 10 grader innendørs, da minsker du faren for frostskader. I tillegg holdes fuktigheten i hytta på et akseptabelt nivå.
 • Vann i bevegelse motvirker faren for frostskader. Under ekstrem kulde kan du av og til la vannet renne en stund på kjøkken og bad. Men forlat aldri rennende vann uten oppsyn!
 • Kontroller vannledninger så det ikke har oppstått lekkasje. Dette gjelder først og fremst under frostperioden, men også etter at det har begynt å tine.
 • Om du mistenker at rør har frosset: steng først av vannet og se etter synlige skader. Om du ikke finner noen skader på røret kan du tine det gjennom å varme opp hytta. Hold hele tiden røret under oppsyn. Sett deretter på vannet forsiktig mens du følger godt med. Lytt og se etter skader.

Velg land