Rens takrenner og taknedløp før vinteren kommer

Å oppdage en vannskade på våren er verken morsomt eller billig. Å rense takrenner og taknedløp er derfor en av de viktigste forberedelsene du som huseier kan gjøre før vinteren kommer. Tips til hvordan du renser takrennesystemet får du her!

Vinteren er på vei, selv om det kan kjennes lenge til ennå. Allerede nå kan du forberede huset for minusgradene gjennom å rense husets takrenner og taknedløp. Dette bør du gjøre hver høst, men har du høye trær rundt huset som slipper barnåler, kvister og løv er det lurt å rense både vår og høst.

– Start med å koste taket for barnåler, mose, løv og kvister. Deretter fjerner du dette fra takrennene og løvristen. Med en vanlig hageslange kan du kontrollere at nedløpsrørene fungerer som de skal og at vannet renner fritt. Vi anbefaler at løvrist legges på oversiden av taknedløpet eller at løvsil/løvrist monteres lengst nede på nedløpet. Har du ikke dette kan nedløpet bli tett, noe som kan føre til at vannet ved kraftig regn fosser mot huset i stedet for ned i nedløpet som skal lede vannet bort fra husveggen. I moderne nedløpssystemer skal man kunne spyle vekk eventuelt rusk, men vår erfaring er at dette ikke alltid fungerer, sier Roger Zachariassen som er boligekspert i Anticimex.

På eldre hus bør du være ekstra oppmerksom på dette, spesielt om takrenner og taknedløp er like gammelt som huset.

Det er også lurt å sjekke at taknedløp ikke har sprukket eller fått andre skader. Skjøten i røret skal helst sitte ut fra huset for lettere å kunne oppdage skader, og det minsker skadene i tilfelle det går i stykker og begynner å lekke. Dette er særlig viktig for deg som ikke bor permanent i huset og har mulighet til å kontrollere taknedløpet jevnlig.

Fire tips for dine takrenner og taknedløp

  • Kontrollèr at taknedløp ikke lekker eller er tett og at det sitter godt fast i veggen. Gjør dette noen ganger i løpet av året.
  • Tøm vanntønner om du har dette under nedløpet.
  • Kontrollèr jevnlig at takrenner er hele. Du spyler helt enkelt vann i takrenna og sjekker at det ikke drypper fra undersiden og at det renner mot nedløpet.
  • Vær forsiktig når du kontrollerer eller reparerer en takrenne. Bruk godkjent stige.

Velg land