Bølgeblikk

Tips og råd

  • Gå opp på taket og inspiser det hvert år. Vær forsiktig og tenk på din egen sikkerhet
  • Mal om bølgeblikktaket hvert tiende år eller ved behov
  • Rens nedløpsrør og takrenner for løv og liknende
  • Titt nøye ved skorsteinen, rør og andre uregelmessigheter på taket. Der kan fukt ofte lekke inn
  • Sjekk taket på loftet. Misfarginger og fuktflekker på innertaket kan bety fuktskader fra yttertaket
  • Membran kan tørke og bli sprø med tiden. Da kan det sprekke og beskyttelsen fungerer ikke lenger slik den skal
  • Sjekk at vindskier er i orden
  • Vær forsiktig så du ikke skader taket om du tar bort is og snø

Velg land

    ring oss 41 41 41 28