Godt inneklima

Forhold som påvirker inneklimaet

Forhold som påvirker inneklimaet, er blant annet:

 • matlaging, klestørking, røyking, bruk av kjemikalier og parfyme, kjæledyr, avgassing fra materialer, oppussing
 • lekkasjer, fukt- og muggskader
 • ventilasjon, innetemperatur, trekk og oppvarming
 • renhold og avfallshåndtering
 • luft fra krypkjellere og kjellere
 • lyd og støy, og belysning, radon og annen stråling


Noen overordnede råd

 • Velg renholdsvennlige innredninger, overflater, tekstiler og møbler. Unngå overmøblering slik at det er lett å komme til med renhold. Åpne horisontale flater og hulrom samler støv. Hyller bør helst være innebygd, og kjøkkenskap gå opp til taket.
 • Jevnlig renhold er viktig. Gjør rent minst en gang i uka. Fjern avfall jevnlig.
 • Pass på årlig filterskifte ved balansert ventilasjon. Etter ombygging må balansert ventilasjon tilpasses på nytt. Hvis du ikke har balansert ventilasjon så sørg for god ventilasjon med god tilførsel av friskluft gjennom ventiler i veggene og avtrekk på bad og kjøkken. Les mer her.
 • Kondens på kalde flater hvor det er lite isolasjon (kuldebroer) og luftsirkulasjon, og på vinduer, kan gi vekst av muggsopp/ svertesopp. Kondens kan komme av manglende ventilasjon eller høy luftfukt. Unngå å plassere store møbler inntil kalde yttervegger.
 • Unngå trekk og tett rundt vinduer, dører, langs golv mot kjeller. Unngå å plassere sittegrupper der det trekker.
 • Ved vanlig aktivitet og påkledning inne bør temperaturen i fyringssesongen ikke være over 20–22 C°. Luftfuktigheten i fyringssesongen bør være under 50 % i varme rom.
 • Unngå mye klestørk og annen stor fukttilgang innenfra. Sjekk at våtrommet har vannskadesikre løsninger. Begrens fukttilgang utenfra, i kjeller, tak, yttervegger. Sørg for god avrenning og drenering av overflatevann, sjekk taket for lekkasjer, sjekk om det er tett rundt vinduer og om vannbrett er intakte.
 • Sørg for at kjente vannlekkasjer og fuktskader blir skikkelig utbedret.
 • Mål radoninnholdet i luften. Se www.stralevernet.no.

Har du dårlig inneklima?

Dårlig inneklima gir ofte symptomer som trøtthet, hodepine, følelse av å være tung i hodet, kløe og irritasjon i øyne, tett eller rennende nese, tørr hals, hoste eller vedvarende forkjø- lelsessymptomer.

Dersom slike plager forsvinner i perioder man er vekk fra boligen og dukker opp når man kommer hjem, kan det tyde på inneklimaproblem i boligen. Ved mistanke om at inneklimaet gir problemer, bør det undersøkes nærmere. Kontakt gjerne Norges Astma- og Allergiforbund.

Velg land