Ventilasjon

Hensikten

Ventilasjon skal:

  • ta inn frisk luft og transportere ut forurenset luft fra boligen kontinuerlig. Forurensninger kommer fra alle aktiviteter i boligen, og også i form av avgassing fra materialer.
  • forhindre at inneluften får for høyt fuktinnhold, og motvirke kondens og mugg

Slik skal ventilasjonen virke

Det er to hovedtyper: avtrekksventilasjon og balansert ventilasjon. I nye boliger er det i praksis krav om balansert ventilasjon, som regnes for å gi best komfort og minst varmetap.

Noen råd

  • Bare vindusventiler gir vanligvis for lite friskluft ved avtrekksventilasjon. Det bør være veggventiler i tillegg. Ha veggventiler i åpen stilling og ikke tett dem til. Flytt møbler hvis det trekker.
  • Sikre at det er luftstrøm til bad og kjøkken via dører på gløtt, spalter/hull i dørene eller via andre overstrømningsåpninger.
  • Kjøkkenhette er ikke det samme som avtrekksventil. Kjøkkenet må som regel ha avtrekksventil i tillegg.
  • Vinduer gir god mulighet for rask lufting. Det er en fordel med luftevindu, særlig på bad og på kjøkken.

Renhold og vedlikehold

  • Følg vedlikeholdsinstruksen.
  • Rengjør kjøkkenhetta regelmessig. Husk at også kanalene fra hetta bør rengjøres av og til.
  • Rengjør ventiler, vifter og spjeld en gang i året. Helst bør komponentene kunne demonteres og vaskes i varmt så- pevann.
  • For anlegg med balansert ventilasjon bør varmegjenvinneren rengjøres før hver fyringssesong, og filtre skiftes årlig. Vedlikeholdsinstruksen skal fortelle hvor ofte aggregatet og andre deler må rengjøres eller skiftes.

Avtrekksventilasjon: Frisk luft kommer inn i boligen gjennom friskluftventiler i veggene, flytter seg via åpne dører eller overstrømningsåpninger (spalter eller hull i dører) til bad og kjøkken, der det er avtrekk. Med naturlig avtrekksventilasjon er det ingen vifter, med mekanisk avtrekksventilasjon er det vifter i avtrekket. Kilde: Byggforskserien 552.301

Balansert ventilasjon: Vifter sørger for både friskluftttilførsel og avtrekk av forurenset luft. Friskluft utenfra blir ført i egne kanaler med ventiler til boligrommene, videre via åpne dører eller spalteventiler og til bad og kjøkken, som har avtrekk. Viftene sitter i et aggregat, som har varmegjenvinner. Anlegget bør ha støydemping. Kilde: Byggforskserien 552.301

Ventilasjon skal gi frisk luft i boligen og motvirke kondens og mugg. Mulighet for å lufte gjennom vinduer er en fordel, i tillegg til at ventilasjonsanlegget fungerer godt. Kilde: Boligkjøperboka

Velg land