Innbruddssikring

Fysisk sikring av dører og vinduer er den grunnleggende beskyttelsen mot innbrudd.

Noen råd om sikring av ytterdører

  • Låskasse, sylinder, sylinderbeslag og sluttstykke i låsen bør være godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd.
  • Både på nye og på gamle dører vil en lås med innvendig knappevrider og en separat tilleggslås ved fravær være tilstrekkelig. Tilleggslåsen åpnes med nøkkel fra både innsiden og utsiden. Tilleggslåsen monteres minst 0,4 m fra hovedlåsen. Døra får da to låspunkter og blir vanskeligere å bryte opp.
  • Dørbladet må være så stivt at det ikke kan bendes ut og være så solid at det ikke er enkelt å ta hull i det.
  • Glassfelt i ytterdører bør være laminert sikkerhetsglass som er sikret mot å kunne bli fjernet.
  • Hengsler og karm må være godt festet. Karmen bør være festet og ha anlegg mot vegg/veggstender i minst fire festepunkter på hver side.
  • Terrassedører med glass er utsatt. Låser på hengslede terrassedører og skyvedører bør ha hakereiler. Heve-/skyvedører må sikres mot at dørbladet kan løftes av hjulene i terskelen. Innvendig bør det være sylinderlås med nøkkel, ikke knappevrider.

Noen råd om sikring av vinduer

  • En godkjent vinduslås kan være hensiktsmessig. Den gjør det vanskeligere å åpne vinduet/døra når glasset knuses.
  • Separat vinduslås gir vinduet et ekstra låsepunkt, og vinduet blir vanskeligere å bryte opp. Vrider som kan låses med nøkkel, er et annet alternativ.
  • Ramme og karm må være godt festet.
  • Utvendige glassingslister kan være dårlig festet og være lette å fjerne. Best sikring gir det om glasset er limt til rammen. Da kan det ikke fjernes fra utsiden.

Alarmanlegg

Tydelig utvendig skilting om installert alarmanlegg kan ha avskrekkende virkning. Blir det likevel gjort forsøk på innbrudd, kan alarmen skremme bort tyven. Alarm bør kombineres med andre tiltak, som fysisk sikring av dører og vinduer. I en bolig vil det ofte være tilstrekkelig med en eller to strategisk plasserte detektorer, f.eks. i entré/gang og i området som dekker terrassedør. I tillegg kan rom sikres med magnetkontakter på dører og med vindussikring.

Gode sikringstiltak er utvendig belysning, inngjerding og tidsregulerte brytere som slår lyset av og på automatisk når man er borte. Foto: Norlys

Øverst til venstre: Kikkhull og dørsperre / kraftig sikkerhetslenke kan gi økt trygghet når man er hjemme. Under til venstre: Eksempel på separat vinduslås, som er bedre enn låsbare vindusvridere. I midten: Eksempel på «tofunksjonslås» med både sylinderlås og tilholderlås. Låsen er grei når man er hjemme (låses med innvendig vrider) og gir ekstra sikring ved fravær (låses med nøkkel). Øverst til høyre: Låsbar vrider gjør det vanskeligere å åpne vindu/terrassedør hvis glasset knuses. Nederst til høyre: Lås med hakereile forhindrer at låskasse og sluttstykke kan bendes fra hverandre. Hengslede terrassedører og skyvedører bør har lås med hakereile. Kilde: Byggforskserien 533.262

Eksempel på innbruddssikring av ytterdør. Sluttstykke montert med skrå- stilte sikringsskruer og regulerbare avstandsskruer mellom sluttstykket og veggstenderen hindrer at karmen kan bendes til siden. Kilde: Byggforskserien 533.262

Velg land