Kjøkken

Rør som lekker, dårlige rørgjennomføringer, lekkende oppvaskmaskiner, slanger og fester står for mesteparten.

Andre steder det er risiko for skader er rundt kjøleskap og fryser, samt under oppvaskbenken.

Kjøkkengulvet er svært utsatt om det oppstår lekkasje. Her kan fukten trenge ned i lagene under gulvflaten, og det kan dannes mugg og råte.

Tips og råd

  • Kontroller at rørene under oppvaskbenken ikke lekker
  • Titt under oppvaskmaskinen etter at maskinen har kjørt. Det skal ikke være fuktighet her
  • Inspiser gulvet med jevne mellomrom. Om du har sprukne fliser og ødelagte fuger, eller plastbelegg som har sluppet kan dette tyde på fuktskade
  • Legg lekkasjebeskytter under alle hvitevarer og i skapet under oppvaskbenken. Det hjelper deg å oppdage lekkasjer i tide

Velg land

    ring oss 41 41 41 28