Nedløpsrør

Har ditt hus kjeller eller krypgrunn er det ekstra viktig å ha intakte nedløpsrør.

Nedløpsrør kan tilsluttes et vannrør eller føre vannet ut på bakken. I det første tilfellet må nedløpsrøret ha en løvfanger, og i det andre tilfellet er det viktig at vannet ikke renner inn mot huset. Bakken må derfor helle bort fra huset.

Tønner under nedløpsrøret kan eventuelt samle opp vannet, eller røret kan forlenges slik at vannet renner ut lenger borte fra huset.

Beskytt husets sokkel

Selv små vanndråper kan påvirke betong negativt. Det er stor risiko for fuktskader på kjellergulv og kjellervegger.

Du bør også ha et dreneringsrør, alternativt en annen innretning for å lede vannet fra nedløpsrøret så det ikke renner mot huset.

Slik oppdager og forebygger du fuktskader på sokkelen

Sprekker og saltutslag er tidlige tegn på fuktskader. Risiko for fuktskader på kjellervegger og kjellergulv kan kreve dyre reparasjoner, og kan føre til mugg og sopp.

Gå rundt huset og inspiser sokkelen en gang i året, se etter sprekker og saltutslag. Fjern planter som vokser helt inntil grunnmuren, det fører med seg fuktighet. Planter kan dessuten vokse inn i husets fasade, dreneringsrør og grunnmur.

Og ikke minst, rens nedløpsrør og takrenner etter store løvfall og ved jevne mellomrom.

Tips og råd

  • Kontroller et par ganger i året at nedløpsrøret ikke lekker eller har blitt tett og at det sitter ordentlig fast i ytterveggen på huset
  • Tøm vanntønnene om du har stilt slike under nedløpsrørene

Velg land

    ring oss 41 41 41 28