Boligselgerforsikring og skademelding

Boligselgerforsikring

Som boligselger har du i henhold til avhendingsloven et ansvar for vesentlige skjulte feil og mangler i hele fem år etter at boligen er overlevert til ny eier. Boligselgerforsikringen (tidligere Eierskifteforsikring) gir deg mulighet til å beskytte deg mot dette ansvaret. Hvis kjøper av din bolig velger å klage etter bolighandelen håndteres klagen av forsikringsselskapet, og er klagen rettmessig, dekker forsikringen også erstatningsbeløpet du er ansvarlig for. Det klages på alle typer boliger uavhengig av alder, og krav kan fort komme opp i hundretusenkronersklassen eller mer. Selv om du har bodd i boligen i mange år kan det eksistere feil du ikke visste om, og enkelte feil kan også være vanskelig å oppdage selv for en fagmann i forbindelse med utarbeidelse av tilstandsrapport.

Anticimex Forsikring NUF samarbeider med Buysure, som vår forsikringsagent når det gjelder distribusjon og salg av boligselgerforsikring.

Ved saker som vedkommer melding av skader og skadehåndtering, behandles det av eksternt foretak. Claims Handling er spesialister med spesialkompetanse hva angår saker i forbindelse med avhendingsloven.

Les mer om Boligselgerforsikring på Buysure sine sider her: https://buysure.no/boligselgerforsikring

Skademelding/ reklamasjon

Dersom du opplever at boligen du har kjøpt har en skade eller et avvik som du ønsker å få vurdert under Boligselgerforsikringen er det viktig at du sender en skademelding til oss så fort som mulig. Det gjelder nemlig en reklamasjonsfrist i avhendingsloven, og denne strekker seg til to måneder, maksimalt tre måneder i enkelte tilfelle, etter at du har oppdaget/burde ha oppdaget en skade/et avvik. Sendes ikke skademelding innen fristen risikerer du å miste muligheten til å få dekning under Boligselgerforsikringen.

Les mer om skademelding og saksgangen på Claims Handling sine sider her: https://claims-handling.no/skademelding

Kontaktinformasjon til Claims Handling

Telefon: 953 60 660
E-post: post@claims-handling.no

Velg land