Skjeggkre vs Sølvkre - Ser du forskjellen?

For det blotte øyet kan det være vanskelig å se om det er sølvkre (Lepisma saccharina) eller skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) som piler bortover gulvet i hjemmet ditt, men det er ganske klare forskjeller på disse, spesielt når de er fullvoksne. En annen indikator på om det er skjeggkre eller sølvkre du har fått er å se på hvor de opptrer i bygget.

Skjeggkre og sølvkre ligner i utseende på hverandre, men de skiller seg fra hverandre i størrelse og hvor de opptrer i hjemmet ditt. Sølvkre blir 10 mm stor, mens skjeggkre blir opp til 20 mm, i tillegg til lengden er de de lange antennene og haletrådene samt behåringen på skjeggkre er de fremste kjennetegnene som skiller den fra sølvkre.

Sølvkre trenger høy luftfuktighet for å trives, det er derfor de som oftest påtreffes i kjellere, på bad eller på kjøkken. Skjeggkre finner vi gjerne i alle rom i huset og er ikke avhengig av fukt, de kan være vanskelig å oppdage da de er nattaktive, og oppdages ofte om morgenen når lyset skrus på og de piler avgårde.

Under normale forhold gjør skjeggkre og sølvkre liten skade, og eventuelle materielle ødeleggelser vil være minimale. De anses likevel som skadedyr siden mange synes det er sjenerende med insekter og dermed oppfatter situasjonen som ubehagelig. Museumsgjenstander, frimerkesamlinger, visse tekstiler eller gamle bøker kan ødelegges hvis de får utvikle seg fritt.

Les mer om sølvkre her...

Les mer om skjeggkre her…

Velg land