Nytt våpen mot rotter

Nærmere 9000 rotter er i år tatt med en ny type høyteknologisk rottefelle som plasseres nede i kloakken.

Fella monteres i kummen. Den består av en boks med kommunikasjonsutstyr og et rør med stempel. Stempelet står plassert i giv akt rett over den viktigste ferdselsåren til rottene.

– Når en rotte utløser sensorene i fella, slår stempelet med stor kraft ned på den. Dyret dør momentant og skylles vekk av kloakken, sier biolog og skadedyrtekniker Jens Galby i Anticimex.

Sensorene er avanserte nok til å skille mellom rotter og annet som måtte flyte forbi.

– Rottene lever og trives i kloakken. Derfor er det hensiktsmessig å lage effektive vaktposter før de kommer så langt inn i kloakksystemet at de dukker opp i hus og bygninger, sier Galby.

Varsler når rottene har gått i fella

I år har flere borettslag og kommuner tatt i bruk denne måten å stanse rottene på. Fella heter Smart Trap og over hundre slike er nå i sving, ifølge Anticimex, som begynte å teste dem ut i det små for et år siden. Til sammen har stemplene slått ned 8800 ganger i 2012.

– Fella kommuniserer med internett, der man kan gå inn på en nettside og følge med på antall skudd. En felle utplassert i Arendal tok nylig 34 rotter på fire dager, sier teknisk sjef Eilif Lundberg i Anticimex.

Hver felle har også en GPS som forteller hvor den er, i tilfellet noe skulle skje med den.

En tilleggsfunksjon, er at den varsler per sms eller e-post hvis det skulle bli oversvømmelse i kummen den står montert. For noen kommuner har dette vist seg å være like verdifullt som rottebekjempelsen.

Rottefellen er giftfri

Hi-tech-rottefeller er i ferd med å bli en konkurrent til å legge ut gift, som kan være en problematisk måte å ta rotter og mus på.

– Til nå har det hovedsakelig blitt benyttet gift for å bekjempe rotter i kloakk. Men med gift vet man ikke hvor mange rotter som tas fordi de dør andre steder enn der giften ligger, de drar bort og gjemmer seg, sier Lundberg.

I hus er gift mot rotter og mus særlig uegnet på grunn av barn og kjæledyr. Giften skal legges utendørs, i godkjente åtestasjoner av metall.

Fellen kan fange inntil 5 rotter før den bør tømmes

Næringsmiddelbedrifter kan ikke ha gift liggende tett på matproduksjonen. Og bedrifter generelt har ikke tid til å gå over alle klappfeller hver dag for å se etter fangst, og så tømme.

Også her har Anticimex innført et høgteknologisk alternativ, Smart Box.

– Når rotter eller mus går inn i boksen, blir de drept momentant av 6000 watt. Innretningen transporterer så automatisk det døde dyret videre til en oppbevaringsboks som sitter inne i fella. Den er da klar for å ta i mot nye skadedyr, sier Lundberg.

Boksen gir beskjed per sms og e-post for hver avlivet gnager. Den kan fange cirka fem rotter før den må tømmes, mens mus er det plass til flere titalls av.

Les mer om Anticimex Smart.

Velg land