Hygienetiltak for skoler og barnehager

Vi kan blant annet bistå med:

  • Renholdsplan
  • Renholdsrutiner
  • Risikovurdering
  • Desinfeksjon av berøringspunkter
  • Hygienekontroller
  • Renholdsprøver
  • Online kurs innen hygiene, renhold og smittevern
  • Desinfisering


Vi hjelper deg med å skape et tryggere miljø

I mange år har Anticimex hjulpet bedrifter med å forhindre spredning av smitte gjennom forebyggende arbeid. Vi kan hjelpe din skole eller barnehage med å drive en virksomhet der både de ansatte, barna og deres foreldre kan føle seg trygge. Resultatet fører til økt kunnskap og forståelse, samt større fokus på renhold og rutiner blant de ansatte. Samtidig vi foreldrene til barna få tillit til at ungene er tatt hånd om og er trygge når de er på skolen eller i barnehagen.


Velg land

    ring oss 41 41 41 28