Anticimex tilbyr gratis veggedyrkurs til overnattingsbransjen i Norge.

Fra 2007 til 2015 har antallet registrerte bekjempelser økt med over 400 prosent her i landet, ifølge Folkehelseinstituttet. Anticimex har spesialutdannet stadig flere av sine ansatte for å møte behovet.

Hver tredje bekjempelse av veggdyr skjer på et overnattingssted.

– Som første skadedyrfirma tilbyr vi gratis opplæring til overnattingsbransjen i hvordan de kan forhindre at veggedyr får etablere seg. Det er viktig at alle hoteller, moteller, pensjonater og hytteutleiere får inn gode rutiner, sier Stig Seljeseth, salgs- og markedssjef i Anticimex.

Flere reiselivsbedrifter forlanger at overnattingsstedene de benytter seg av har en beredskapsplan for å håndtere veggedyr. Blant annet gjelder det store flyselskaper som innkvarterer besetningen på hotell.

Veggedyrkurset

Kurset ligger på Anticimex' nettside, tilgjengelig hele døgnet, og består av tre opplæringsfilmer á to minutter. De viser blant annet hvor man sjekker etter spor, og hvilke spor krypene etterlater seg. Hvordan man behandler kunder som har oppdaget veggedyr er også viktig kunnskap.

- Det er av stor verdi at vi jobber sammen med overnattingsbedriftene for å hindre store, kostbare angrep. Og to timer på skolebenken for alle ansatte vil bli for dyrt for de som trenger kunnskapen mest. Derfor gjør vi heller kunnskapen til allemannseie, sier Seljeseth.

Link til opplæringsfilmene og tips til gjennomføring

Veggedyr legger normalt 1-5 egg hver dag og kan produsere 200-500 egg i løpet av sitt voksne liv. Et angrep kan skje over natta. En overnattingsbedrift som får et angrep risikerer kundeklager og dårlig omtale.

Alle i en overnattingsbedrift bør ha et veggedyrkurs. Vi anbefaler også at ledelsen går gjennom interne rutiner med sine ansatte.

– Vi kan bistå med utarbeidelse av gode internrutiner mot veggedyrangrep dersom det mangler, sier Seljeseth.

Anti veggedyr

Anticimex ble etablert i Sverige i 1934, og navnet betyr faktisk «anti veggedyr». De blodsugende krypene var en kjent plage i trangbodde hus for en god del tiår siden, men forsvant nesten helt på 1950-tallet i takt med økt velstand og ved hjelp av sprøytemidler.

Folks økende reisevirksomhet regnes som en viktig årsak til at forekomsten av veggedyr har blomstret kraftig opp igjen i hele den vestlige verden.

De rødbrune, flattrykte krypene blir 4-5 millimeter lange som voksne. Men siden de er aktive om natten, er det sikreste tegnet de karakteristiske blanke, brunsvarte ekskrementene de legger igjen i kriker og kroker, og særlig på sengestolper og sengebunner. Av størrelse er etterlatenskapene omtrent som valmuefrø.

Veggedyrene er ikke så lett å få has på siden de tåler både kulde og varme. Et angrep bekjempes blant annet ved at alt interiør plasseres i en dypfrys-container. En annen metode er å bruke varmetelt.

Velg land