Veggedyr

Veggedyr er blodsugere. Om dagen lever de i sprekker i sengerammen, under gulvlister eller i møbler. I skumringen kommer de ut for å finne en passende vert, ofte et sovende menneske, som de kan suge blod fra. De finnes derfor ofte rundt senger og sofaer, og blir dessverre et stadig større problem for overnattingsbransjen.

Flere reiselivsbedrifter forlanger at overnattingssteder har en beredsskapsplan for å håndtere skadedyr. Alle i en overnattingsbedrift bør derfor ha et veggedyrkurs slik at man tidlig kan forhindre større angrep.

Anticimex betyr mot (anti) veggedyr (cimex) og vi deler gjerne vår kunnskap med dine ansatte!

Tips for gjennomføring

  • Vis gjerne alle tre veggedyrfilmene på et allmøte med alle ansatte tilstede
  • Det er viktig å dokumentere hvem som har gjennomført kurset. Lag for eksempel en liste over deltagere med dato for gjennomføring av kurs
  • Etter gjennomgang av filmene er det viktig at dere går gjennom deres egne internrutiner for veggedyrangrep
  • Husk at nyansatte også bør få gjennomgang av veggedyrkurset ved ansettelse

Anticimex kan bistå med utarbeidelse av internrutiner for veggedyrangrep dersom dette mangler. Ta kontakt med Anticimex dersom dere ønsker plansjen "Vær på utkikk etter skadedyr" tilsendt, denne er nyttig å ha synlig for eksempel på pauserom eller i garderobe.

Veggedyrkurset

Veggedyrkurs del 1 - hva lever veggedyr av og hvordan utvikler de seg?

Veggedyrkurs del 2 - hva skal renholdspersonalet se etter i sine daglige rutiner?

Veggedyrkurs del 3 - hvordan håndtere en kundeklage om veggedyr på rommet?

Velg land