2016 betyr vepsesommer

Vepseår inntreffer annet hvert år, i partallsår. En varm forsommer kan gi ekstra mange.

Veps

2016 betyr vepsesommer

Det er ikke vitenskapelig bevist, men forskere og skadedyreksperter har observert at vepsene blir ekstra mange i toårige sykluser. I fjor var det lite veps.

– Det blir sannsynligvis vepseår i år. I slike år kan antall oppdrag med å fjerne vepsebol øke til det tredobbelte, sier biolog Stein Norstein i skadedyrfirmaet Anticimex.

Store bol kan inneholde helt opp mot 2000 veps. Men du kan gjøre forebyggende tiltak allerede nå.

– Veps etablerer seg ofte på de samme stedene år etter år. Hvis du sjekker loft og vegger jevnlig i april og mai, før de er kommet ordentlig i gang, har du gode muligheter til å holde dem borte. Fjern først gamle bol så du lettere oppdager nye, sier Norstein.

Ser du et nytt vepsebol på loftet, kan du slå det flatt med en planke.

– Bolene på denne tiden av året er fortsatt små. Sannsynligvis er bare dronningen hjemme, eventuelt i selskap med 10-15 arbeidsveps. Faren for å bli stukket er liten, sier han.

Et gammelt vepsebol brukes aldri på nytt.

Ukjent årsak til hvorfor det blir så mange veps

Hvis du ser veps i april, er det stor sjanse for at det er dronninger på jakt etter et sted å etablere seg. Avkommet, arbeiderne, kommer fra mai og utover.

Hvor mange de blir, avhenger også av været.

– Vepser er vekselvarme, det vil si at kroppstemperaturen styres av omgivelsene. De fryser i hjel hvis det er kaldt, mens en varm forsommer gir gode vilkår for at ekstra mange overlever, sier seniorforsker Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning.

Hvorfor vepsene blir mange annet hvert år, er det ingen som kan si med sikkerhet.

– Det har vært slik de siste ti årene, i hvert fall i Sør-Norge. En teori er at et år med få dronninger, gir flere veps. Dronningene slipper å konkurrere om egnete bolplasser og kan bruke mer krefter på å skaffe mat til avkommene, sier Ødegaard.

– Men i tillegg til at værforhold spiller inn, skyldes fenomenet trolig heller genetiske reguleringsmekanismer, som om mødrene er flinke til å stelle larver, skaffe mat, forsvare bolet, har et bra immunforsvar, og så videre, sier han.

Vepsen har forskjellige bosteder

I Norge er det 13 arter av stikkveps. Vepsebolene plasseres noe forskjellig hos de ulike artene. Noen foretrekker å bygge det på fritthengende steder i busker, hule trær, i tak eller på loft. Andre bygger bolet i hulrom i bakken.

Loft og uthus er yndete steder for bosetting, ifølge Anticimex. Å fjerne et bol i august, krever ekspertise og fullt beskyttelsesutstyr når kampen mot tusenvis av sinte veps skal tas.

– For å komme til et vepsbol i ytterveggen, kan du fjerne litt av panelet og pappen. Også den jobben er mye enklere om våren og kan gjøres av ufaglærte, sier Stein Norstein i Anticimex.

Tidlig på sommeren er vepsene opptatt med å skaffe mat til larvene. Da er de nyttedyr som daglig fanger et stort antall fluer, sommerfugllarver og andre insekter.

På sensommeren er de blitt mange. Da er de mer opptatt av å spise is, brus og annet søtt enn å passe på larvene sine.

[Image Graph]

Stikkeveps

Folkehelseinstituttets statistikk over vepsebekjempelser -

Velg land