Matservering

Coronaviruset har utbredt seg over hele verden, og stadig flere blir smittet hver dag.
For å kunne redusere smittefaren hos din bedrift er det viktig med gode renholdsrutiner.

På grunn av virusets potensielle overlevelse i miljøet i flere dager, så er det viktig med gode rutiner og hyppig rengjøring. Man bør bruke vaskemidler som har desinfiserende effekt, Antimikrobielle midler, dette er en gruppe ulike midler som hemmer veksten eller dreper mikroorganismer som bakterier, sopp, parasitter og virus.

Det er viktig at renholdsplanen, som er satt opp i samarbeid med din leverandør av rengjøringsmidler følges, da den er tilpasset med midler i forhold til utstyret.

Flere antimikrobielle midler er blitt testet mot forskjellige coronavirus. Noen av de aktive ingrediensene, f.eks. natriumhypokloritt (inneholder husholdningsblekemiddel) finnes i for eksempel klorin og er allment tilgjengelig. Samme er gjeldene for etanol.

For overflater som kan bli skadet av natriumhypokloritt (klorin), er 70% konsentrasjon etanol nødvendig for desinfisering etter rengjøring med et nøytralt vaskemiddel.

Selv om det mangler spesifikke bevis for deres effekt mot coronavirus, bør rengjøring med varmtvann, rengjøringsmidler og bruk av vanlige desinfeksjonsprodukter være tilstrekkelig for generell rengjøring.

Alle ofte berørte områder bør rengjøres nøye.

Hva må jeg som jobber med mat tenke på i forbindelse med smitte og Coronavirus?

Det er de samme viktige tingene som gjelder nå med tanke på smittevern for Coronaviruset, som ellers for trygg mat. Håndvask er et av de viktigste og mest effektive tiltakene, da såpe løser opp viruset så det ikke klarer å infisere andre celler i kroppen.

Korrekt håndvask

Last ned Håndvask-plakat her...

Håndvask skal gjennomføres

  • Etter toalettbesøk
  • Etter å ha vært i kontakt med penger
  • Ved håndtering av rå mat, ved håndtering av forskjellige typer produkter, mellom forskjellige arbeidsprosesser. Tenk alltid kryssforurensning!


Ikke berør mat mer enn nødvendig. Benytt klyper og utstyr ved behov

Ikke la kundene få forsyne seg selv. Emballer all mat i enkeltpakninger

Berøringspunkter; brytere, håndtak, kasseapparat, dører, maskiner ol må vaskes flere ganger daglig

Toalett og berøringspunkter i fellesareal; berøringspunkter som alle gjestene kan komme i kontakt med vaskes hyppig og flere ganger om dagen mtp smitte og kryssforurensning

Oppvaskmaskin: Pass på at oppvaskmaskinen er stilt inn riktig, er koblet på såpe, er ren innvendig og har riktig temperatur.
Husk at bestikk skal vaskes 2 ganger.

Vask av overflater:

  • Klargjøring
  • Vask med såpe iht. renholdsplaner
  • Desinfeksjon

Velg land