spurver fugl

Gråspurv

Gråspurvens levesett

Gråspurven i Norge lever kun rundt mennesker. I våre omgivelser finner de mat i form av insekter og frø, og i våre bygninger finner de ly og hekkeplasser. Dessverre kan også de små trivelige fuglene forårsake en del skade.

Utfordringer med gråspurv

I og rundt bygninger kan spurv utgjøre en matsikkerhetsfare når de oppholder seg i samme lokaler hvor det produseres eller oppbevares mat- eller fôrvarer. Hvis en spurv klarer å komme seg inn i en bygning, kan den utløse alarmsystemer.

Gråspurven lager reir i hustak og andre deler av bygningskonstruksjoner. Reirene kan tiltrekke seg skadedyr som fuglemidd, lopper, flått, klannere, pelsbiller og melbiller. Ansamlinger av avføring i forbindelse med reir eller hvileplasser, kan forårsake syreskader på konstruksjoner og objekter.

Forebygging og sikring

Vi kan gjøre sikringstiltak under takstein og i andre hulrom i konstruksjoner. Dette hindrer spurv i å hvile og hekke i de aktuelle områdene.

  • Gråspurv kan holdes utenfor forretningslokaler og lignende ved å tette åpninger i bygget med gitter, metallnetting eller fuglenett.
  • Adkomstveier kan sperres ved hjelp av strimmelporter eller elektriske skyvedører.
  • Det er viktig å lagre mat utenfor fuglenes rekkevidde.

Vi kan gi både råd og veiledning for hvilken løsning som passer best i dine lokaler.

Hva kan du gjøre selv?

Gråspurv tiltrekkes av mat. For å unngå problemer med gråspurv er det viktig å ikke legge igjen matrester og ikke mate fuglene. Riktig lukking av ytterdører hindrer fugler i å komme inn.

Hvis du ikke vil at gråspurv skal hekke eller oppholde seg under takstein på bygget, så bør det utføres sikringstiltak her for å holde spurven unna.

Velg land