hvordan skremme måker

Måker

Hvordan ser måker ut?

 • Måken er en middels til stor fugl, avhengig av art.
 • Måker i Norge er hvite med grå eller svarte vinger. Unge måker har en grå spraglete fjærdrakt. De har et gult eller rødt nebb.
 • Føttene deres har svømmehud mellom tærne.
 • Ungene av mindre arter får voksen fjærdrakt etter 2 år, mens hos større arter kan dette ta inntil 4 år.

I Norge er de vanligste artene fiskemåke, gråmåke, svartbak, krykkje og sildemåke

Er måker trekkfugler?

Mange måkebestander trekker ikke lenger til varmere klima når de kalde månedene kommer, men holder seg i de samme urbane områdene hele året.

Tilpasningsevne til mennesker

Måker har vist en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse seg menneskeskapte omgivelser. For eksempel er det vanlig å se måker som stjeler mat fra folks hender eller tallerkener.

Måker vil ikke fysisk angripe et menneske med mindre de føler seg i fare. Hvis de føler at avkommet deres blir truet, kan de utføre skinnangrep eller skite på antatte inntrengere for å skremme dem vekk.

Måker bygger reir på tak i urbane områder

Måker bruker forskjellige materialer som gress, kvister og fjær for å bygge reir. Disse fuglene returnerer gjerne til de samme hekkestedene år etter år. Måker hekker ofte i nærheten av hverandre, for å sammen beskytte sine reir mot truende rovdyr.

De høye lydene de produserer for å kommunisere med hverandre kan oppleves som irriterende, spesielt i hekkesesongen, i vår- og sommermånedene.

Tegn på måkeproblem:

 • store flokker med måker samles på hustak og dominerer gatebildet
 • de lager sjenerende støy
 • det er store mengder ekskrementer avsatt på fortau, biler og bygninger
 • bygninger og statuer blir skadet av avføring
 • måker åpner søppeldunker og sprer søppel
 • måker som stjeler mat fra folks hender eller tallerkener

DIY-tips for å holde måker og andre fugler unna

Måker er tilpasningsdyktige fugler, og en kombinasjon av avskrekkende metoder er ofte mer effektiv enn å stole på én enkelt tilnærming. Noen tips inkluderer:

 • Visuelle avskrekkende midler som reflekterende gjenstander, bevegelige eller spinnende enheter, eller fugleskremsellignende lokkefugler
 • Sørge for at alle søppeldunker er tett forseglet
 • Unngå mating av fugl

Velg land