Borettslag

Virusdesinfeksjon i borettslag

Anticimex desinfiserer fellesarealer i nabolaget, for eksempel døråpninger, trapper, rekkverk og heiser. Anticimex bruker et desinfeksjonsmiddel som virker ved direkte kontakt og som spres til alle kriker og kroker hvor viruset kan oppholde seg.

Takket være vår kunnskap om tjenesten er det valgt et desinfeksjonsmiddel som kombinert med påføringsmetoden gjør det mulig for oss å behandle alle slags områder.

Anticimex vil levere en rapport til borettslaget etter behandlingen, som angir det desinfiserte området, produktet som ble brukt og datoen desinfeksjonen ble utført.

Desinfeksjonsmidler mot virus

Desinfeksjonsmidlene som vi bruker er effektive og trygge, virkestoffene er nøye satt sammen for å gi god effekt, samtidig som de har god evne til å nedbrytes naturlig i miljøet, og det er trygt for mennesker og kjæledyr.

Metoden skjer ved hjelp av tåkesprøyting / fogging, hvor det produseres svært små væskedråper som inneholde bakterie- og virusdrepende virkestoffer som først sprer seg ut i lokalene før det fester seg til overflatene.

Når kan lokalet tas i bruk igjen?

Området er klart til å tas i bruk igjen etter kort tid, middelet tørker svært fort, noe som medfører at lokalene raskt kan tas i bruk igjen.

Anticimex kan også bistå med rengjøring av berøringspunkter.

Vi desinfiserer alle næringer, blant annet: Kontor, Sykehus, Legekontor, Venterom, Skole, Barnehage, Hotell, Kjøpesenter, Lager, Omsorgssenter, Boliger, Taxi, Kollektivtransport, Offentlige områder, samt mange andre.

Velg land