Bærekraftig skadedyrkontroll

Lovverk

Bekjempelse mot gnagere utvendig er underlagt nasjonale lovbestemmelser for hvordan dette skal utføres. Forskrift om skadedyrbekjempelse beskriver blant annet at bruk av giftig åte ikke er tillatt utplassert som et forebyggende tiltak. Grunnet endringer i lovverket, så vil Anticimex nå avslutte praksis med å benytte åtestasjoner for utlegg av åte mot rotter og mus utvendig. Med grundige inspeksjoner, sikring og overvåkning er det ingen behov eller faglig støtte for verken gift forebyggende eller bruk av giftfri åte i åtestasjoner utvendig. Skadedyrsteknikerne som jobber hos oss er alle godkjente skadedyrbekjempere og de benytter sin faglige kompetanse i å hjelpe deg med å løse dine problemer.

Tiltak

Skadedyr etablerer seg når forholdene ligger til rette for det med tilgang til mat, skjulesteder, varme og andre forhold som gir de gunstige leveforhold. Viktige tiltak er da å forhindre at skadedyrene får tilgang til dette. Et annet viktig forebyggende tiltak er å sikre bygg og områder så skadedyrene ikke kommer inn. For bekjempelse av skadedyr tilbyr Anticimex elektroniske feller som overvåker og varsler om aktivitet 27/7.

Ofte stilte spørsmål:

1. Anticimex beskriver at bruken av tradisjonelle åtestasjoner mot gnagere utvendig vil opphøre. Hvilke konsekvenser får dette for meg som kunde?

Skadedyrkontroll, uten bruk av tradisjonelle åtestasjoner utvendig, vil ikke påvirke risikoen for å få problemer med rotter og mus i fremtiden. Dersom det skulle være behov for å iverksette ekstra bekjempelsestiltak mot rotter og mus, så kan dette i dag gjennomføres på en bærekraftig og god måte, helt uten bruk av giftig åte. Anticimex har utviklet en serie med moderne elektroniske feller og sensorer (Smart) som, i kombinasjon med andre tiltak, vil gi deg som kunde det absolutt beste produktet for moderne skadedyrkontroll som finnes på markedet i dag. Smart- enhetene kommuniserer med vår alarmsentral i nåtid. Dette gir oss en mulighet til å iverksette målrettede tiltak langt raskere enn tidligere. Vi er stolte av å kunne tilby et bærekraftig konsept for moderne skadedyrkontroll!

2. Jeg er allerede kunde hos Anticimex, vil endringene når det gjelder bruk av tradisjonelle åtestasjoner utvendig påvirke den eksisterende avtalen?

Det å fjerne disse tradisjonelle åtestasjonene utvendig vil ikke påvirke hvordan vi i dag gjennomfører selve skadedyrinspeksjonen hos deg. Vårt fokus er, som alltid, å sikre at du som kunde er best mulig sikret mot å få problemer med skadedyr i fremtiden. Behov for endringer vil alltid basere seg på våre faglige anbefalinger for nettopp din virksomhet. Din kundekontakt i Anticimex vil informere deg om hva som er status når det gjelder skadedyr, samt holde deg oppdatert om nye produkter og konsepter. Sammen blir vi enige om hva som er best for nettopp din virksomhet fremover.

3. Hva er Anticimex sin skadedyrstrategi når det gjelder forebyggende arbeid mot rotter og mus?

Først er det viktig å merke seg at rotter og mus lever naturlig ute. Dette kan vi ikke påvirke. Mus skal få leve utvendig. Det vi imidlertid kan påvirke, er risikoen for å få problemer med rotter og mus innvendig. Det beste tiltaket blir derfor å hindre at de kan ta seg inn i bygget. Om du skulle være uheldig å få inn rotter og mus i din virksomhet, så er det avgjørende at tiltak iverksettes så fort som mulig.

Når en rotte kommer utvendig til din virksomhet, så er vår strategi at den skal gå videre. Hvor stor en rottebestand blir, bestemmes i hovedsak av mattilgang. Finner den ikke noe, så må den gå videre. Finner den derimot både mat og skjulesteder, så kan problemene fort eskalere.

 Anticimex har fokus på 3 hovedelementer:

  • Inspeksjon (kartlegging når det gjelder skadedyrsituasjonen).
  • Sikring av bygg mot gnagere og fugl (forebyggende tiltak).
  • Overvåking (elektroniske feller og sensorer for tidlig varsling).

Disse elementene utgjør Anticimex Skadedyrkontroll.

Relaterte artikler;

Først i bransjen til å droppe gift

Smart

Kvalitet og miljø

Velg land