Vevkjerring

De har rund kropp med 8 bein på. De blir som regel voksne på slutten av sommeren. De er nattaktive og lever av åtsler og små insekter som de klarer å fange. På dagtid kan man se dem hvile på trær eller på husvegger. De kan minne om stankelbein, men stankelbeinet har en mer langstrakt kropp med 1 vingepar og 6 bein.

Velg land

    ring oss 41 41 41 28