Teglesteintak

Et vanlige problem er at løv og annet løst materiale sitter fast under og på teglsteinen. Vannet får da ikke rent ned til takrennen, noe som fører til at treverk og takpapp under steinene kan bli fuktige. Mose som vokser på taket har samme effekt.

Ødelagte teglsteiner

Sprekker og andre skader er ytterligere en vanlig årsak til fuktproblemer. Sprekker teglet helst så har vannet fri tilgang til takpapp og trelekter.

Teglsteiner kan bli ødelagte om du trår på de. De kan også sprekke når det blir kaldt. Vann som ligger på steinen trenger inn og sprenger når det blir minusgrader.

Tips og råd

  • Gå opp på taket hvert år for å oppdage skader i tide. Vær forsiktig og tenk på din egen sikkerhet
  • Bytt ut ødelagte teglsteiner så fort du oppdager de
  • Ta bort mose, løv og annet løst materiale
  • Løft på teglsteinene og sjekk at ikke takpappen og trelektene er fuktskadet
  • Sjekk taket fra innsiden. Misfarginger og fuktflekker på innertaket kan bety at taket ikke holder fukten ute
  • Rens takrennene fra løv og liknende
  • Kontroller at det er tett rundt skorsteinen
  • Vær forsiktig så du ikke skader taket når du tar bort is og snø

Velg land

    ring oss 41 41 41 28