Takrenne

Takrenner gjør at vann ikke renner ned på fasaden. Det viktigste er at du holder den ren for løv og lignende. Ellers blir den fort tilstoppet og vannet renner over og ned på fasaden.

Hvis det er trær i nærheten av takrennene, er det uhyre viktig å rense takrennene ofte.

Tegn på fuktskader

 • Vanninntrengning i kjeller eller sokkeletasje
 • Fuktige kjellermurer (saltutslag på vegger eller gulv)
 • Misfarging eller sverting på vegger eller i tak, spesielt i våtrom, men også bak møbler og skap plassert mot kalde yttervegger
 • Vannlekkasjer i bygningskonstruksjoner eller husets røranlegg
 • Kondensering (dugg) på vinduer
 • Synlig hussopp
 • Synlig muggsopp
 • Mugglukt
 • Insekter (spesielt sølvkre) kan også være indikasjon på fuktskader

Tips og råd for å unngå fuktskader knyttet til takrennen

 • Kontroller at takrennen er hel. Enten når det regner eller ved å helle litt vann i og sjekke at ingenting drypper ut
 • Vær forsiktig når du er på tak, og tenk på sikkerheten
 • En takrenne som lekker har ofte rust. Lekkasjer er vanligst i skjøtene. Tett takrennen om vannet siver ut
 • Finner du hull i selve takrennen, må den byttes ut
 • Vannet i takrennen må renne mot nedløpsrøret. Gjør den ikke det, juster holderne slik at vinkelen blir riktig

Velg land

  ring oss 41 41 41 28