Vannskader

Unngå lekkasjer fra tekniske installasjoner tilkoblet vann

  • Monter lekkasjestopper på alle tekniske vannførende installasjoner som er plassert i rom uten sluk. Installasjonene bør stå på oppsamlingsbrett.
  • Tekniske installasjoner tilkoblet vann er vaskemaskin, oppvaskmaskin, kjøleskap, varmdrikkautomat, benkebereder og vannfilter i kjøkkenbenk.
  • La ikke vaske- og oppvaskmaskiner gå når du er borte.

Eksempel på sikring av kjøkkenbenk med automatisk lekkasjestopper og tett golvbelegg. Kilde: Unngå vannskader


Husk å stenge hovedstoppekrana

  • Steng alltid hovedstoppekrana ved fravær.
  • Sørg for at alle i huset vet hvor stoppekrana er og kan bruke den.


Unngå vannskader som skyldes frost

Frost i vannrør skyldes vanligvis at rørene er plassert i kryperom og andre uoppvarmede rom, i dårlig isolerte konstruksjoner eller på steder med trekk. Tiltak, i tillegg til å stenge hovedstoppekrana ved fravær, er for eksempel:

  • Unngå trekk på rør under lufteventiler, fra åpne vinduer eller utette vegger. Lukk ventiler og vinduer. Isoler ev. rørene. I kryperom kan man også legge varmekabel langs rør.
  • Ikke ha lavere temperatur i boligen/på hytta enn 10 o C.
  • Tøm og steng rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømming. Ved frostfare: Fyll alle vannlåser, sluk og toalettskåler med frostvæske.
  • Hagekran må sikres. Vannrør fram til utekrana må være i et frostfritt rom. Fjern hageslangen.
  • Ved opptining av frosne rør: Å heve romtemperaturen er ofte den enkleste metoden. Varme kluter, vifteovn, varmluftpistol, hårføner o.l. kan brukes, men ikke åpen ild, det er forbudt.

Lukk helst ventiler i kalde rom for å unngå trekk på vannrørene. Rørene kan ev. isoleres med cellegummi. Kilde: Byggforskserien 753.012


Unngå vannskader i våtrom

Lekkasjevarsler og synlig framleding av eventuelt lekkasjevann anbefales for innbygde toalettsisterner. Se ellers Byggforskserien for anbefalte løsninger for våtrom.


Ettersyn og anbefalt brukstid

Tekniske installasjoner, rør og komponenter blir utslitt over tid. Undersøk behovet for utskifting ut fra anbefalt brukstid. Kontroller jevnlig koblinger/skjøter. Rens sluk og vannlåser i baderom og kjøkkenbenk.

Velg land