Vannforbruk

Noen råd om varmtvannsbereder

 • Plasser varmtvannsberederen i rom med sluk og vanntett golv. Står berederen i skap, bør skapet ha spillbakke med avledning til synlig sted med tett golv og sluk. Hvis golvet mangler sluk, f.eks. på kjøkken: Monter lekkasjestopper som stenger vannet automatisk ved lekkasje.
 • Varmtvannsbereder bør ikke bygges inn. Det kan gi bygningsskader ved lekkasjer.
 • Berederen bør helst plasseres slik at varmen den avgir kommer boligen til gode.


Noen råd om tappearmatur

 • Ved utskifting til ny armatur: Velg løsninger med produktdokumentasjon, f.eks. SINTEF Produktsertifikat. Før sertifisering blir armaturen testet for egenskaper som mekanisk styrke, tetthet, støy, kapasitet.
 • Varmtvann på tappested skal ikke ha så høy temperatur at det er fare for skolding. Armaturen bør ha temperatursperre, med maks temperatur på 38 o C ved tappesteder for personlig hygiene, som vaskeservant og dusj. Ved øvrige tappesteder bør temperaturen på varmtvannet være maks 55 o C.


Litt om vannsparing og kostnadsreduksjon
Lekkasjer av vann i form av små drypp, og særlig av varmtvann, kan over tid utgjøre en vesentlig mengde, som påvirker både totalt vannforbruk og energikostnader. Vil man redusere vannforbruket, er et viktig råd å gå over installasjonene og hindre eventuelle lekkasjer. Lekkasjer kan også gi vannskader. Noen råd:

 • Hvis armaturen lekker: Bytt patron/innsats eller skift armatur.
 • Lekkasjer fra rør og ventiler: Erstatt med nytt.
 • Sjekk om sisterna på wc-en lekker, skift eventuelt ut innmaten i sisterna, eller skift til nytt wc.
 • Vannmåler kan motivere til å redusere vannforbruket.
 • Vannsparende komponenter og armaturer kan gi redusert forbruk. En del av gevinsten avhenger av brukervaner.
 • Skyll og vask minst mulig under rennende vann på kjøkkenet.
 • Ta heller en dusj enn et bad. Vannforbruket er omtrent det samme enten man tar et bad i uka eller en dusj hver dag.
 • Unngå å bruke klosettet som utslagsvask.
 • Vask alltid med full vaskemaskin og oppvaskmaskin.
 • Begrens utevanning til det nødvendige.
 • Kjøkkenarmaturen er den armaturen vi bruker mest. Det kan være vannsparegevinst på opptil 10-20 % ved å skifte fra gammel togrepsarmatur til ny ettgrepsarmatur på kjøkkenet

Eksempel på vanntap ved små lekkasjer fra utette installasjoner

Til sammenlikning: Gjennomsnittlig årlig vannforbruk per person i Norge er ca. 70 m3 .

Varmetap fra varmtvannsbereder utgjør en del av energiforbruket til varmtvannsoppvarming. Forbruket kan reduseres ved å velge bereder med skumisolasjon eller med isolert toppstykke. Figuren viser et eksempel på isolert toppstykke. Med en slik løsning kan man spare inntil 100 kWh per år til varmtvannsoppvarming. Kilde: Byggforskserien 553.121

Generelt er ettgrepsarmaturer med temperatursperre den beste løsningen for kjøkkenbenk, servant og utslagsvask. For badekar og dusj er termostatarmaturer med temperatursperre best. Kilde: Byggforskserien 553.131

Velg land