Ettersyn av avløp

Kjøkkenbenk, servanter

 • Kontroller jevnlig overganger mellom utstyr og rør.
 • Reparer lekkasjer ved å stramme muttere og skifte pakninger.

Vannlås

 • Rens vannlåsene med jevne mellomrom.
 • Vannlås av støpejern eller metall renses ved å skru ut stakepluggene og rense med stakefjær. Vær varsom med å bruke skarpe verktøy på vannlås av plast.

Sluk

Over tid fylles sluket med hår og sand. Sluket kan få dårligere kapasitet, med vannspeil som stiger og som kan flomme over eller sive inn under tettesjikt i golvet og gi skader.

 • Rens baderomssluk minst to ganger i året.
 • Ta av slukristen og fjern hår og sand fra vegger og bunn.
 • For å bli kvitt ev. vond lukt etter bakterievekst, desinfiser sluket for eksempel med kloroppløsning.

Klosett

 • Lekkasjer i sisterna kan oppdages ved å se om det renner vann ned i klosettskåla, eller ved å høre etter suselyder.
 • Lekkasjer i innløpsventilen eller i tetningen i bunnen på sisterna utbedres ved å skifte pakninger og andre utette deler. Lekkasjer mellom sisterna og klosettskåla kan utbedres med silikonfugemasse.

Tilstopning i avløpet

Forholdsregel for å unngå tilstopning er å ikke kaste matfett og matrester i kjøkkenavløpet, og unngå å kaste malingsrester, sanitetsartikler o.l. i klosettskåla.

Råd hvis avløpet likevel har gått tett:

 • Spyl straks rørene med varmt vann dersom avløpet har fått tilført fett eller andre stoffer som kan stivne.
 • Avløpsrør renses vanligvis med stakefjær og vannslange eller med høytrykksspyler. Større stakearbeider bør utføres av spesialfirmaer.
 • Mindre ledningsstrekk, for eksempel fra kjøkkenbenk, kan man stake opp selv.

Avløpskomponenter og brukstid

Fram til rundt 1970 var avløpsrør i støpejern dominerende. Senere har plastrør tatt over. Støpejernsrør bør inspiseres med hensyn til skjøter og eventuell korrosjon (grafittisering). Plastrør bør etterses i skjøter. Servanter, badekar og vannklosetter har anbefalt brukstid på rundt 50 år, mens den for sisterner i klosetter er rundt 20 år. For sluk kan brukstid være rundt 50 år, gitt riktig montering og jevnlig rensing og ettersyn. For de fleste avløpsrør er anbefalt brukstid rundt 50 år. Plastrør som er innstøpt og som ikke har ekspansjonsmulighet, kan sprekke og gi lekkasjer.

Ved rensing av sluk, kontroller at spalteåpningen i bunnen av sluket ikke er tilstoppet. Bruk eventuelt staketråd til å åpne der det er tett. Kilde: Byggforskserien 753.211

Framgangsmåte ved staking av avløp fra kjøkkenbenk: Fjern stakepluggen og før inn stakefjær/-tråd. Når tråden stanser, vri den rundt til hindringen er passert. Trekk tråden fram og tilbake mens vannet renner. Kilde: Byggforskserien 753.211

Eksempel på grafittisering av støpejernsrør. Korrosjonen starter på innsiden, men kan med tiden tære igjennom røret og lage sprekk, som vist i bildet til høyre. Innvendig grafittisering kan oppdages ved at det blir tatt ut rørprøver. Kjøkkenavløp er spesielt utsatt. Levetiden for systemet kan forlenges vesentlig ved å skifte ut rør der skader inntreffer først. Kilde: Byggforskserien 753.211

Velg land