Planter rundt huset

Planter kan vokse inn i husets fasade, dreneringsrør og grunnmur.

Risikoen er stor for at vann kan føres inn via plantene. Derfor skal du alltid plante litt vekk fra huset; 20 - 30 cm er optimalt. Legg gjerne grus, gressmatter eller heller mellom huset og plantene.

Tips og råd for å unngå at planter leder vann til huset

  • Flytt planter som vokser nære huset
  • Ta bort planter som har fått feste i huset. Sjekk samtidig dreneringsrøret
  • Om problemene er omfattende kan du kontakte en fagmann
  • Sjekk om muren har blitt grønn
  • Vær forsiktig når du vanner slik at du ikke dynker grunnmuren med vann

Velg land

    ring oss 41 41 41 28