Bakke rundt huset

Ved store nedbørsmengder vil det samle seg overflatevann på bakken som må ledes bort fra grunnmuren. Dette skal forebygge at vann trenger gjennom grunnmur spesielt når det kommer store mengder.

I byggeteknisk forskrift (dibk.no) angis minstekravene til helning på terreng fra grunnmur for å lede vannet bort. Her er også veiledning og forslag til alternative løsninger dersom det er vanskelig å få til fall.

Dersom du opplever at vann trenger inn gjennom grunnmuren anbefales det å ta kontakt med fagkompetente folk for å få hjelp med å lede vannet unna huset.

Tenk også på at nedløpsrør helst skal tilsluttes et dreneringsrør slik at vannet fra taket føres bort fra grunnmuren.

Tips og råd til helning ved grunnmur

  • Du kan måle helningen med et målebånd. Begynn ved grunnmuren og dra ut målebåndet tre meter horisontalt. Ta et annet målebånd og sjekk hvor langt det da er ned til bakken.
  • Koble nedløpsrøret til dreneringsrør eller ha en oppsamlingstønne under
  • Du kan legge om bakken rundt huset slik at du får en skråning. Dette kan være en stor jobb og mange velger derfor å leie inn fagfolk til dette arbeidet
  • Alternativet er å drenere bakken, noe som også er en relativt stor og kostbar jobb

Velg land

    ring oss 41 41 41 28