Sokkel

Sprekker og saltutslag er tidlige tegn på fuktskader.

Husets sokkel kan virke motstandsdyktig, men selv små vanndråper kan påvirke betong negativt.

Vi anbefaler isolasjon

Risiko for fuktskader på kjellervegger og kjellergulv kan kreve dyre reparasjoner.

Tenk også på at bakken skal helle bort fra huset og at ikke planter skal stå for nære grunnmuren.

Du bør også ha et dreneringsrør. Alternativt en annen innretning for å lede vannet fra nedløpsrøret bort fra huset.

Vi anbefaler å isolere grunnmuren på yttersiden for å unngå fukt-, mugg- og råteskader.

Fukt og mugg kan gi allergier og andre symptomer hos mennesker og husdyr. Råte og sopp kan gi store skader på husets konstruksjon. Hurtigvoksende hussopp blir med rette kalt huseierens verste fiende.

Tips og råd

  • Gå rundt huset og inspiser sokkelen ca én gang pr. år. Se etter saltutslag og sprekker
  • Ta bort planter som har vokst seg helt inn mot grunnmuren
  • Heller bakken bort fra huset? Sørg for at den gjør det og at dreneringen er god
  • Rens nedløpsrør og takrenner
  • Legg ned et dreneringsrør i bakken om det ikke finnes allerede

Les mer om

Velg land

    ring oss 41 41 41 28