Brannsikkerhet

Planløsning

 • Korte og enkle trafikklinjer som krysser hverandre minst mulig, er sikrest. Møbler som står i trafikklinjer, kan lett føre til uhell.
 • Kjøkkenet bør ikke være et gjennomgangsrom eller innredes slik at trafikklinjer krysser arbeidsområdet.
 • Skuffeseksjoner bør ikke plasseres inntil komfyren slik at barn kan klatre på dem. Skuffene kan alternativt påmonteres barnesikring.
 • Vurder sikkerhetsutstyr som beskyttelseskant, barnesikker stekeovnsdør og stekovnsgitter på kjøkkenet.
 • Rom med bruk av vann må ha sklisikkert golvbelegg.
 • Leker som ligger på golvet, gir snublefare. Godt med skapplass som letter rydding, reduserer snublefaren.
 • Selv små nivåforskjeller, som ett trinn, kan gi snublefare.

Planløsning bør være slik at trafikklinjer krysser hverandre minst mulig. Det gjelder særlig kjøkkenet. Kilde: Byggforskserien G 220.213

Trapper og rekkverk

 • En trapp må ha gode stigningsforhold, jevn trinnhøyde og god belysning. Svingtrapper har smale inntrinn og ugunstig stigning innerst. Rettløpstrapper er sikrere.
 • Trappa bør ikke skjære inn i eller stikke utenfor trappeavsatsen.
 • Trappa må ha rekkverk på utsiden, og håndlister på begge sider. Byggereglenes krav til åpninger i trappa og i rekkverket, samt rekkverkshøyde, er vist i figuren til høyre.
 • Åpne trapper uten stusstrinn må ha barnesikringslist.

Åpninger i trapp og rekkverk etter retningslinjer fra Byggeforskriften (TEK10). Rekkverk med horisontale spiler/bord må være utformet slik at barn ikke kan klatre på dem, det vil si med maks 20 mm spalter. Øverst bør rekkverket ha en klatresperre med et bredere bord. Kilde: Byggforskserien 324.301 og 536.112

Vinduer og dører

 • Dører bør helst ikke slå ut i trafikkareal som ganger.
 • Vurder dørhengsler og andre spesialløsninger som kan hindre at barn klemmer fingrene i døra.
 • Vinduer over 2. etasje må ha barnesikring.
 • Vinduer må kunne pusses farefritt.

Installasjoner

 • Ovner bør ha lav overflatetemperatur eller skjermes med eget gitter. Unngå flyttbare elektriske ovner.
 • Tappearmaturer for bad, dusj og håndvask bør ha temperatursperre som begrenser varmtvannstemperaturen til 38–40 °C. Tappevann fra øvrige tappesteder bør ikke holde over 55 °C.
 • Bruk barnesikre stikkontakter. Unngå skjøteledninger.
 • Bruk tidsbrytere til elektrisk utstyr som komfyr. Varmesensorer over komfyren kan varsle om overoppheting.

Utendørs må det sikres mot nedfall av snø, is, takstein o.l. Smeltevann, snø og nedløpsvann bør holdes unna atkomstpartiet. Foto: SINTEF Byggforsk


Velg land