Radiator

Lekkasjene kan være vanskelige å oppdage og dermed forårsake store fuktskader i vegger og gulv. I verste fall kan det oppstå hussopp pga. fukten.

Tips og råd

  • Kontrollér koblinger og vrider med jevne mellomrom
  • Se om det er rust på radiatoren. Om du finner rust må du vurdere å bytte ut radiatoren
  • Kjenn på rørene om de er fuktige. Fuktige rør er et tegn på en begynnende lekkasje
  • Kontrollér hvor ofte det må etterfylles med vann på radiatorsystemet. Dersom dette stadig må etterfylles kan det tyde på lekkasjer

Velg land

    ring oss 41 41 41 28