Fukt på loft

Fukt innenfra

Mange eldre hus har dårlig ventilasjon. Da stiger varm fuktig luft fra bad, vaskerom og kjøkken opp mot loftet. Om da loftets bjelkelag og loftsluken ikke er tette havner luften på det kalde loftet der den kjøles ned og skaper kondens. En tett loftsluke er derfor den ene viktige delen av fuktbeskyttelsen. Den andre er bjelkelagets fuktsperre, eller konveksjonssperre.

I hus eldre enn 1960 mangler ofte konveksjonssperren helt. Dersom loftet har blitt etterisolert gir dette økte fuktproblemer me fukt og råte på takstoler og takets innside. Blir det veldig kaldt kan skader også skade takfoten.

Fukt utenfra

Fukt kan komme inn utenfra. Regn og snø kan lekke inn via sprekker og andre utettheter i taket, eller blåse inn via takfoten. Stor isoppbygging på takskjegget kan gi vannansamlinger som renner tilbake inn under takpapp og inn på undertaket.

Vinduer som ikke er tette kan også slippe inn fukt. Et tett yttertak og hele vinduer er et must.

Tips og råd

 • Bytter du fra å fyre i peisen til f.eks. varmepumpe kan luftfuktigheten på loftet øke. Årsaken er at skorsteinen ikke lenger varmer loftet, som da blir kaldere og fuktigere. Risikoen øker om du i tillegg har etterisolert bjelkelaget eller taket
 • Tett loftsgulvet og loftsluken om det ikke er tett
 • Om loftet er fuktig skal du ikke øke ventilasjonen utenfra, men heller se over ventilasjonen i hele huset. Fukt som kommer fra inne i huset kan ventileres ut fra huset
 • Kontroller hele loftet regelmessig og helst på vinterstid eller etter en periode med frost
 • Kontroller at loftsluken er tett og isolert. Misfarginger kan være tegn på at loftsluken ikke er tett
 • Sjekk at loftsvinduer er tette og lukket
 • Undersøk at gulvet ikke er fuktig
 • Rør som går gjennom loftet og taket skal være tette og isolerte
 • Sjekk at det ikke er sprekker i taket eller ødelagt isolasjon. Ser du misfarginger eller vann kan det komme fra en lekkasje
 • Kontroller at takbekledningen er hel og at det er tett rundt skorsteinen
 • Kontroller om det er ødelagte takplater eller sprekker, og at skorsteinshetten sitter på plass

Velg land