Fuktsikkert kjøkken

Hvilke fuktfarer fins på kjøkkenet?

Et kjøkken kan utsettes for både fuktskader, som utvikler seg over tid, og vannskader, som oppstår brått ved for eksempel et rørbrudd. Typiske risikomomenter på kjøkken er:

 • vannsøl og vannsprut på golv, kjøkkenbenk og vegg
 • fuktskader som følge av for liten kapasitet på ventilasjonen
 • lekkasjer fra vann- og avløpsrør
 • lekkasjer fra oppvaskmaskin, isbitmaskin og kaffemaskin

Et kjøkken har vanninstallasjoner. Det innebærer at man bør sikre seg mot vann- og lekkasjeskader.


Hvordan bedre fuktsikkerheten?
Det er alltid en viss risiko for lekkasjer fra alle rørinstallasjoner. Med åpne løsninger eller skap uten bunn blir rørinstallasjonene lettere å inspisere og området under oppvaskbenken blir lettere å gjøre rent. Legg et fuktbestandig golvbelegg inn under skapet og oppvaskmaskinen og litt oppover veggen bak. Slikt belegg gjør det lettere å oppdage lekkasjer raskt, og kan brukes i kombinasjon med fuktføler tilkoblet magnetventil på inntaksledningen. Stengeventil til oppvaskmaskin bør være på armaturen og ikke under kjøkkenbenken. For øvrig er det noen enkle tiltak man kan gjøre for å unngå fukt- og vannskader på et eksisterende kjøkken:

 • montere fuktføler på golvet
 • kontrollere jevnlig at ventilasjonen fungerer som den skal, blant annet ved å holde kjøkkenvifta ren
 • kontrollere alle rør, kraner og koblinger jevnlig
 • skifte oppvaskmaskin og annet med vanntilkobling i tide


Det ideelle kjøkkenet
Det ideelle, fuktsikre kjøkkenet har korrekt utført rør-i-rør-system, vanntett golvbelegg med oppbrett mot vegger og benker, vanntett belegg på vegger mot potensielt vannsøl, fuktføler og automatisk avstengning.


Oppussing eller oppgradering
Skal du pusse opp eller oppgradere kjøkkenet ditt, har du en god anledning til å nærme deg det ideelle kjøkkenet med en rekke tiltak som bedrer fuktsikkerheten:

 • Bytt til nye vann- og avløpsrør lagt i rør-i-rør-system.
 • Legg vanntett golvbelegg, for eksempel vinyl, på golvet og under kjøkkenbenk og utstyr med vanntilkobling.
 • Velg vanntett overflatebelegg til veggen over kjøkkenbenken.
 • Kontroller at alt utstyr er levert med forskriftsmessig dokumentasjon.
 • Kontroller at det fins dokumentasjon på at rør-i-rør-system er korrekt montert.
 • Monter lekkasjevarsler og automatisk avstengningsventil.

Prinsippskisse av lekkasjevarsler som stenger av vannet og varsler ved lekkasje på tilknyttet utstyr. Lekkasjevarslere er spesielt egnet for vaskeog oppvaskmaskiner, vannvarmere og annet vanntilkoblet kjøkkenutstyr. Kilde: Byggforskserien 553.135

Vær oppmerksom på hva slags levetider utstyret på kjøkkenet har, så det byttes ut i tide. En oppvaskmaskin, og slangene til maskinen, har en anbefalt brukstid på 10 år, og det samme har for eksempel kjøleskap med vanntilkobling, mens kjøkkenarmatur har en brukstid på 15 år. Hvis utstyr er byttet eller skal byttes, må man være særlig oppmerksom på overgangen mellom vannrør og utstyr, som er veldig utsatt for drypplekkasjer.

Velg land