Kjellergulv

Kjellergulv er ofte lagt på husets grunnplate som igjen ligger direkte på bakken. Gulvet er derfor ekstra utsatt for fukt.

For å hindre at fukten fra bakken trenger gjennom gulvet trengs en beskyttelse på grunnplaten. I eldre hus er dette ofte ikke tilstrekkelig bra nok. Fukten kan da ta seg gjennom grunnplaten og forårsake fuktskader i gulv som er laget av organisk materiale som f.eks. treverk.

Lukt deg frem til fuktskader

  • Visste du at du kan bruke nesen din til å avdekke fuktskader? Lukt er ofte første tegnet på at noe ikke er helt riktig.
  • Mugglukt er en skarp lukt som oftest forekommer i kjellergulv og fra kledde kjellervegger, samt krypekjellere. Kan være indikasjon på en fuktskade.
  • Jordlukt kjennes igjen som lukten av potetkjeller eller jordkjeller, og forekommer ofte i krypkjellere. Dette kan være indikasjon på en fuktskade.
  • Gammelt hus lukter innestengt. Dette kommer ofte av gammelt materiale samt dårlig ventilasjon. Er som regel ikke en indikasjon på fuktskader.

Velg land

    ring oss 41 41 41 28