Trefasader

Den vanligste feilen huseiere gjør er at de glemmer å male endene på plankene, både mot taket og mot bakken. Da kan fukt trenge inn i treverket. Treverk tåler ikke like mye fukt som murpuss og mursteiner, og om fukt trenger inn kan både plankene og de bakenforliggende materialene skades.

Tips og råd

  • Reparere sprekker eller hull i treverket, og der maling eventuelt har flasset av i større omfang
  • Bytt ut ødelagte eller råtne planker. Gammelt trepanel (mer enn 70 år) har ofte god kvalitet, ikke bytt til nytt dersom det ikke er nødvendig
  • Mal endene på plankene, både mot taket og mot bakken
  • Vask og mal fasaden minst hvert tiende år. Om jobben virker uoverkommelig, kan du fint male én side ett år, neste side året etter etc.

Velg land